HMdb.org THE HISTORICAL
MARKER DATABASE
            “Bite-Size Bits of Local, National, and Global History”
  Home  — My Markers  — Add A Marker  — Marker Series  — Links & Books  — Forum  — About Us
Click First to browse through the results shown on this page.   First >> 
Show DirectionsOmit Marker TextClick to map all markers shown on this page.
Search Results
Czech Republic, Hlavní město Praha, Prague — Albert Schweitzer
{Text in Czech:} ALBERT SCHWEITZER * 1875 Kaysersberg †1965 Lambaréné Zde koncertoval v letech 1923 a 1928 {Text translated into English:} Albert Schweitzer Born 1875 in Kaysersberg, died 1965 in Lambaréné Performed here in 1923 and 1928 — Map (db m38193) HM
Czech Republic, Hlavní město Praha, Prague — Birthplace of Jaroslav Heyrovský
In Czech: V tomto domě se 20. prosince 1890 narodil academik Jaroslav Heyrovský. Nositel nobelovy ceny za chemii. Translated, the marker reads: In this house was born on December 20, 1890 the academic Jaroslav Heyrovský. Holder of the Nobel Prize for Chemistry. — Map (db m40763) HM
Czech Republic, Hlavní město Praha, Prague — Ema DestinnováEmmy Destinn
In Czech: Zde žila 1908-1914 Ema Destinnová česká pěvkyné Translated, the marker reads: From 1908-1914 the Czech singer, Emmy Destinn, lived here. — Map (db m23108) HM
Czech Republic, Hlavní město Praha, Prague — Francis Skaryna
{Marker text in Belarusian:} 1517-1519, у старым месце Праҗскім выдатны веларускі асветнік Францішак Скарына . . . — Map (db m40762) HM
Czech Republic, Hlavní město Praha, Prague — Here Albert Einstein Played the Violin
{Marker text in Czech:} V tomto domĕ „U Jedworožce,“ v salonu Berty Fantové, v letech 1911 až 1912 hrával na housle a setnával se zde s přǎteli, spisovateli Maxem Brodem a Franzem Kafkou, Profesor Teureticke Fyziky na Pražkĕ Univerzitě, tvŭrce Teurie Relativity, nositel nubeluvy ceny, Albert Einstein {Marker text in English:} Here, in the salon of Mrs. Berta Fanta, Albert Einstein, Professor at Prague University in 1911 to 1912, . . . — Map (db m37595) HM
Czech Republic, Hlavní město Praha, Prague — Jan Neruda
{Marker text in Czech:} Jan Neruda Zde žil a svoji literární činnost započal. * 1834 † 1891 Péčí Spolků Menšího Města Pražského. R. 1895. {Marker text translated into English:} Jan Neruda Here he lived and began his literary activity. Born 1834, Died 1891 The Prague Lesser Town Beneficial Association 1895 — Map (db m40517) HM
Czech Republic, Hlavní město Praha, Prague — Josef Charvát
In Czech: V tomto domě žil a zemřel Profesor MuDr. Josef Charvát 1897-1984 Zakladatel České Endocrinologie Translated, the marker reads: In this house lived and died Professor Dr. Josef Charvát 1897-1984 founder of Czech Endocrinology. — Map (db m22552) HM
Czech Republic, Hlavní město Praha, Prague — Ladislav Zelenka
In Czech: Zde žil národní umělec Ladislav Zelenka 1881-1957 violoncellista slavného českého kvarteta Translated, the marker reads: Here lived the national artist, Ladislav Zelenka (1881-1957), cellist for the famed Czech Quartet. — Map (db m22987) HM
Czech Republic, Hlavní město Praha, Prague — Rudolf Kremlička
In Czech: V tomto domě pracoval český malíř Rudolf Kremlička Translated, the marker reads: In this house worked the Czech painter Rudolf Kremlicka. — Map (db m22972) HM
Czech Republic, Hlavní město Praha, Prague — T.R. Field Šumavansky
In Czech: Zde se narodil satirik T.R. Field Šumavansky 1891-1969 Translated, the marker reads: Here was born the satirist, T.R.Field Šumavansky (1891-1969). — Map (db m22763) HM
Czech Republic, Hlavní město Praha, Prague — Tycho Brahe Lived Here
{Marker text in Czech:} Leta Pane MDCCCCI zasazena jest na tomto domě zvaném od starodávna “U Zlatého Nohá”, nákladem obce Prazké pametní deska ku poctě slavného Dana Tychona Braheho, císařkého matematika a hvézdáře, který léta MDC v tomto domě přebýval a XXIV. října .MDCI v nedalekém odtud domě, jenž stával druhdy na místĕ, Nynĕjšího Paláce Cernísnkého zemřel a byl pochován v chrámu Matky Boží před Tynem. . . . — Map (db m40632) HM
Czech Republic, Hlavní město Praha, Prague — Vojtěch Hynais1854-1925
In Czech: Zde žil a zemřel slavný český malíř Vojtěch Hynais Tvůrce opony národního divadla Svemu čestnemu předsedovi jednota umělců výtvar. v praze. Translated, the marker reads: Here lived and and died the famous Czech artist Vojtech Hynais Creator of the curtains of the National Theater. Honorary President of the Union of Fine Artists in Prague. — Map (db m22657) HM
Czech Republic, Hlavní město Praha, Prague — Vojta Náprstek
In Czech: V tomto domĕ žil a zemřel Vojta Náprstek 1826-1894 Bojovník za kulturní a společenský pokrok R 1862 položil základy Náprstokova Muzea Translated, the marker reads: In this house lived and died Vojta Náprstek (1826-1894). A champion of cultural and social progress. In the year 1862 he laid the foundations for the Náprstokova Museum. — Map (db m23067) HM
Czech Republic, Hlavní město Praha (Malá Strana), Prague — Michael the Brave (1558-1601)Mihai Viteazul (1558-1601) — , Michal Chrabrý (1558-1601)
{Marker text in Romanian:} În casa numită “U Divého Muže”, care se afla pe aceste locuri, a poposit, în anul 1601, Mihai Viteazul (1558-1601), apărător al crestinătăţii, primul unifacator al ţărilor Române (Valahia, Moldova şi Transilvania). Această placă memorială a fost realizată în anul 2001, din iniţiativa Asociaţiei Cehia-România, cu sprinijal Fundaţiei Ghibu. . . . — Map (db m40804) HM
Czech Republic, Hlavní město Praha (Malá Strana), Prague — The 25th of February, 194825.Února 1948
{Marker text in Czech:} Bylí v téchto místech a na Hradčanském Námĕstí brutálnĕ napadeni ozbrojenou komunistickou policií vysokoškoláci, kteří v mnohatisícovém pochodu na hrad šli podpořit Prezidenta Beneše v úsilí zachovat svobodou a democracii. Na pamět odvážných studentů, kteří se v osudových chvílích našeho národa nebáli vzepřít nastupujícímu bezpráví. Pražský Akademický Klub 48     Senát Parlamentu ČR {Directly to the . . . — Map (db m40930) HM
Czech Republic, Hlavní město Praha (Staré Město), Prague — Bohuslav Balbín
{Marker text in Czech:} Zde žil a v roce 1688 zemřel Bohuslav Balbín vlastenec a historik českého baroka {Marker text translated into English:} Here lived, and in 1688, died, Bohuslav Balbin, patriot and historian of the Czech Baroque period. — Map (db m40985) HM
Czech Republic, Hlavní město Praha (Staré Město), Prague — Church of St. SalvadorKostel Sv. Salvátora
{Marker text in Czech:} Vystavěn renesančne a raně barokně v letech 1578-1653 za účasti C. Luracha a F. Carrattiho. Sochy na průčelí vytvořil J.J. Bendl, štuky na portiku D. Galli a uvnitř obrazy od a plastiky od J.J. Bendla. {Marker text translated into English, more or less:} Constructed in the Renaissance and early Baroque styles over the years 1578-1653, with the participation of C. Lurago and F. Carratti. The sculptures . . . — Map (db m40997) HM
Czech Republic, Hlavní město Praha (Staré Město), Prague — Franz Kafka
{Marker text in Czech:} Zde se 3.7.1884 narodil Franz Kafka (Marker text translated into English:) Here Franz Kafka was born on July 3, 1884. — Map (db m41319) HM
Czech Republic, Hlavní město Praha (Staré Město), Prague — Johannes Kepler
{Marker text in Czech:} Zde žil v letech 1607 až 1612 Johannes Kepler v té dobé objevil první dva zákony o pohybu planet kolem slunce {The marker text, translated into English:} Here from 1607-1612 lived Johannes Kepler, who during that time discovered the first two laws of planetary motion around the sun. — Map (db m40962) HM
Czech Republic, Hlavní město Praha (Staré Město), Prague — Josef Mysliveček
{Marker text in Czech:} V těchto místech prožil sve mladí český skladatel Josef Mysliveček 1737 • 1781 {Marker text translated into English, more or less:} At this location the Czech composer Josef Myslivecek spent his youth. — Map (db m41066) HM
Czech Republic, Hlavní město Praha (Staré Město), Prague — The Novotny FootbridgeNovotného Lavka
{Marker text in Czech:} Novotného Lavka • Nazvaná mlynáře Karla Novotného R. 1878. Lemuje ji soubor býv. Staromĕstských mlýnu z let 1432-1436 s vodárenskou vĕží R. 1489, barokně prěstavěný a po a bombardování R. 1848 rožšířený. Po požáru .R. 1878 byly mlýny znovu přestavěny, zčásti podle návhru Ignáce Ullmanna, vybudována vodárna dnes Smetanova Muzeum od Antonína Wiehla, sgrafitová výzdoba je od Františka Ženíška, Mikuláše Alše a . . . — Map (db m41262) HM
Czech Republic, Ústecký (Okres Litoměřice), Terezín — Columbarium
In Czech: Kolumbárium Do choheb tohoto opevnění byly ukládaný lepenkové urny s popelem mrtvých vĕzňů. Všechny urny – bylo jich na 25 tisíc – esesáci koncem roku 1944 odvezli vĕtšinu popela vysypali do Řeky Ohře, část zakopali do zemĕ poblíž Litomĕřického Koncentračního Tábora. In Russian: Koлумбарий В . . . — Map (db m22744) HM
Czech Republic, Ústecký (Okres Litoměřice), Terezín — 3 — Garrison Church
In Czech: Posádkový Kostel Kostel Vzkřišení Páně byl postaven v letech 1805-1810. Budovu s věží vysokou 56 m projektovali Ing. Heinrich Hetzinger a Julius D’Andreis. Takřka totožný se nachází v Pevnosti Josefov u Jaroměře. In English: Garrison Church The Church of the Resurrection of the Lord was built in 1805-1810. Ing. Heinrich Hatzinger and Julius D'Andreis designed the building with its 56 m tall tower. A nearly identical church . . . — Map (db m22500) HM
Czech Republic, Ústecký (Okres Litoměřice), Terezín — 15 — The Food StoreroomProviantní Sklad
In Czech: Proviantní Sklad Budova s jedním obdélníkovým nádvořím byla postavena v letech 1786 až 1789. V objektu se skladovala mouka, cukr, sůl, a pečivo. Spolu s Kavalírem č. II zde mohly být v připadě válečného konfliktu uskladněny zásoby potravin pro 70-ti tisícove vojsko na dobu 3,5 měsíce. In English: The Food Storeroom This building, with one rectangular courtyard, was built between 1786 and 1789. Flour, sugar, . . . — Map (db m22626) HM
24 markers matched your search criteria.
Click to map all markers shown on this page.
Click First to browse through the results shown on this page.   First >> 


•••
More Search Options
 
Markers
Near You

 
Categories
 
States and
Provinces

 
Counties or
Parishes
 
Countries


 
 
 
 
 
 
 
To search within this page, hold down the Ctrl key and press F.
On an Apple computer,
hold down the Apple key and press F.