Marker Logo HMdb.org THE HISTORICAL
MARKER DATABASE
“Bite-Size Bits of Local, National, and Global History”
“Bite-Size Bits of Local, National, and Global History”
 
 

Historical Markers in Netherlands

 
Aart Klein Marker - Wide View image, Touch for more information
By Andrew Ruppenstein, November 23, 2016
Aart Klein Marker - Wide View
Netherlands, North Holland, Amsterdam — Aart Klein
. . . — Map (db m100484) HM
Netherlands, North Holland, Amsterdam — Badhuis Diamantbuurt (Public Baths)
[Top panel:]
Architect Arend Jan Westerman (1884-1966) Opdrachtgever Gemeente Amsterdam Bouwjaren 1925-1926 Middenin de Diamantbuurt werd in 1926 dit voormalig gemeentebadhuis geopend. Destijds hadden de huizen in de omgeving . . . — Map (db m100516) HM
Netherlands, North Holland, Amsterdam — Benedictus de Spinoza (1632-1677), Amsterdammer, Filosoof/Philosopher
Spinoza is op deze plaats als zoon van joodse vluchtelingen geboren. Zijn belangrijkste werk is de Ethica. Daarin verwerpt hij alle traditionele voorstellingen van God en stelt hij dat de ogenschijnlijk chaotische natuur is onderworpen aan . . . — Map (db m100803) HM
Netherlands, North Holland, Amsterdam — Christiaan Andriessen
. . . — Map (db m100510) HM
Netherlands, North Holland, Amsterdam — Hendrick de Keyser
Hier woonde Hendrick de Keyser Stadsbouwmeester 1565   1621 Winkler Prins Stichting [English translation:] Here lived Hendrick de Keyser, City Architect, 1565-1621. — Map (db m100017) HM
Netherlands, North Holland, Amsterdam — Herman Gorter
In huis was 't donker, paar de stille straat Vergaarde schemer, man de lucht blonk laat Nog licht, er viel een gouden blanke schijn Over de gevels in mein raamkozijn. De dichter HERMAN GORTER woonde hier van 1882 tot 1887 . . . — Map (db m100486) HM
Netherlands, North Holland, Amsterdam — Huis met de Kabouters / House with the Hobgoblins
[Top panel:] Architect A.C. Boerma (1852-1908) Opdrachtgever dhr. Van Ballgooyen Bouwjaar 1884 Het 'huis met de kabouters' is een groep van drie etagewoningen uit 1884, ontworpen door A.C. Boerma, en kenmerkt zich door de bijzondere . . . — Map (db m100320) HM
Netherlands, North Holland, Amsterdam — Jacobus Henricus van 't Hoff
In dit gebouw werkte van 1878-1891 Jacobus Henricus van 't Hoff Winnaar Nobelprijs Scheikunde (English translation:) In this building from 1878-1891 worked Jacobus Henricus van 't Hoff Winner of the Nobel Prize in . . . — Map (db m99964) HM
Netherlands, North Holland, Amsterdam — Joods Verzetsmonument /Jewish Resistance Monument
לזכרון לוחמי המחתרת בשנות ת”ש - תש”ה Ter herinnering aan het . . . — Map (db m100519) WM
Netherlands, North Holland, Amsterdam — Polderhuisje (Polder House)
[Top panel:] Architect Onbekond Opdrachtgever Jan van Bemmel Bouwjaar 1865 Deze arbeiderswoning uit 1865 stond oorspronkelijk tussen de tuinderijen en aan de sloot in de gemeente Nieuwer Amstel, tegen de . . . — Map (db m100027) HM
Netherlands, North Holland, Amsterdam — Walter Süskind
* Lüdenscheid 29 October 1906 † Na Evacuatie Auschwitz   Januar-Februar 1945 Hij onttrok tijdens de duitse bezetting, met groot gevaar voor eigen leven, vele joodse medeburgers aan deportatie [English translation:] Born: . . . — Map (db m100310) HM WM
Netherlands, Utrecht, Bunnik — The Tea House at Rhijnauwen - Since 1921 — Het theehuis» op Rhijnauwen - Sinds 1921
In het voorjaar van 1921 besloot de Gemeente Utrecht om "op een daarvoor geschikt te achten plekje van Rhijnauwen nabij den Krommenrijn een eenvoudig theehuisje te plaatsen ten einde wandelaars, wielrijders en roeiers een rustpunt te geven waar zij . . . — Map (db m99959) HM
Netherlands, Utrecht — Claustraal Huis van Oudemunster / Canon House of the Former Oudmunster Church
Zijgevel uit ca 1540 van een middeleeuws huis van een kanunnik van de verdwenen kerk van Oudmunster of St Salvator (omtrek in het plaveisel van het Domplein). Fraai voorbeeld van vroege Renaissance-architectuur met beeldhouwwerk en muurankers. Het . . . — Map (db m100462) HM
Netherlands, Utrecht — De Zakkendrager / The Porters
Achter deze poort lag de gildekamer van de zakkendragers. Zij waren in dienst van de stad en sjouwden zakken met graan, turf en kolen uit schepen. Er werd gedobbeld om het werk te verdelen. Na 1622 kwam het gilde in twee groepen bijeen. De . . . — Map (db m100400) HM
Netherlands, Utrecht — Doopsgezinde Kerk / Mennonite Church
De Nederlands Hervormde Kerk was in Utrecht sinds 1580 de enige toegestane kerk. ln het midden van de 18de eeuw werd men toleranter tegenover andere protestanten, zoals de Lutheranen en Doopsgezinden. Zij mochten kerken bouwen, mits deze niet . . . — Map (db m100399) HM
Netherlands, Utrecht — Geboortehuis van Paus Adriaan / Birthplace of Pope Adrian
In 1459 werd in een huisje in de Brandstraat Adriaan Florisz Boeyens geboren. Die woning is in 1675 bij dit huis getrokken. Adriaan, zoon van een scheepstimmerman, studeerde theologie en werd in 1490 hoogleraar in Leuven. Van 1507 tot 1515 was hij . . . — Map (db m100352) HM
Netherlands, Utrecht — Gebouw Voor Kunst En Wetenschappen / Arts and Science Building
Gebouwd van 1845 tot 1847 naar een ontwerp van stadsarchitect J. van Maurik. Het gebouw staat op de plaats van het koor van de laat 11de- eeuwse Mariakerk, waarvan resten in het gebouw bewaard zijn. Robert Schumann en Johannes Brahms geven . . . — Map (db m100339) HM
Netherlands, Utrecht — Het Runensteen van Jelling Afgietsel / The Jelling Runestone Replica
Afgietsel van den runensteen door Koning Harald omstreeks 980 geplaatst te Jelling in Jutland, Denemarken. haraltr : kunukʀ : baş : kaurua kubl : şausi : aft : kurm faşur sin auk aft : şąurui : muşur : sina : sa haraltr (:) . . . — Map (db m100605) HM
Netherlands, Utrecht — In Het Voetspuur Van Sint Maarten / In the Footsteps of Saint Martin
In de 4e eeuw was Martinus bisschop van de stad Tours in Frankrijk. Hij maakte diepe indruk door zijn zorg de allerarmsten. Van meet af aan volgden velen hem na. Zij trokken zijn spoor door heel Europa. Ook in Utrecht. Al sinds de 7e eeuw is . . . — Map (db m100625) HM
Netherlands, Utrecht — Maartensbrug en Oude Gracht / "St. Martin's Bridge" on the Old Canal
De brug waar u op staat, de Maartensbrug, is genoemd paar St Maarten, het patroonheilige van de Dom en de stad. De oudste vermelding van de (houten) brug is uit 1196, maar er moet er in ieder geval al een geweest zijn omstreeks 1125, toen . . . — Map (db m100449) HM
Netherlands, Utrecht — Mariakerk / St. Mary's Church
Op deze plaats stond vroeger de Mariakerk, afgebeeld aan de overkant, op de zijmuur van nr. 17. In 1845 werd hier het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen gebouwd. thans conservatorium. De 11.e eeuwse Romaanse kloostergang (kruisgang) is bewaard . . . — Map (db m100609) HM
Netherlands, Utrecht — Mieropskameren / Mierop's Homes
In 1580 werd tijdens de Reformatie het Regulierenklooster opgeheven. Het terrein van dat klooster strekte zich uit van de Oudegracht tot aan de Springweg. In 1583 werd een aantal dienstgebouwen langs de Springweg - waaronder een bakkerij, een . . . — Map (db m100351) HM
Netherlands, Utrecht — Paleis Lofen
Van het middeleeuwse stadsverblijf der duitse keizers - 10e tot 13e eeuw - zijn slechts resten van de onderverdieping, daterend uit begin 11e eeuw, overgebleven. Stadsbranden in 1154 en 1253 werd Lofen verwoest. Waarna de onderbouw, waarop drie . . . — Map (db m100543) HM
Netherlands, Utrecht — St. Jacobsgasthuis / St. James' Guest House
Het pand rechts (nr. 213) was het hoofdhuis van het St. Jacobsgasthuis, waar pelgrims naar Santiago de Compostella onderdak kregen. Naast een ziekenzaal en een passantenverblijf bezat het gasthuis een kapel. Achter het deurtje rechts begint de . . . — Map (db m100414) HM
Netherlands, Utrecht — Universiteit Utrecht / Utrecht University
De Universiteit Utrecht Dit Academiegebouw werd ln 1896 door de stad Utrecht aan de universiteit geschonken. Het is nog altijd haar ceremoniële hart, waar de grote academische plechtigheden plaats vinden. In de medaillons onder . . . — Map (db m100616) HM
Netherlands, Utrecht — Utrechtse Sodomieprocessen / Utrecht Sodomy Trials
18e eeuw Sodomie Baron Blomsaet en 17 andere mannen werden in Utrecht veroordeeld en gewurgd Hun daden verzwegen Vandaag Homoseksualiteit Mannen en vrouwen kiezen in vrijheid [English translation:] 18th . . . — Map (db m100424) HM
Netherlands, Utrecht — Verzetsmonument Utrecht / Utrecht Resistance Monument
1940 - 1945 Gedenk uw dooden die den goeden strijd gestreden hebben in gerechtigheid. Draagt voort hun vlam, zij zijn gebleven, maar in dien gloed wordt ons nieuw leven. [English translation:] Remember your dead, those . . . — Map (db m100607) WM
Netherlands, Utrecht — Voormalig Klooster en Later Weeshuis / Former Monastery and Later Orphanage
Van het al vóór 1290 gebouwde Regulierenklooster is de oude opzet nog bewaard gebleven, waaronder een groot deel van de kloosterkerk en de kloostergebouwen rond de pandhof en kloostergang. Na de Reformatie werd in 1582 het klooster het onderkomen . . . — Map (db m100373) HM

28 markers matched your search criteria.
Paid Advertisement