Marker Logo HMdb.org THE HISTORICAL
MARKER DATABASE
“Bite-Size Bits of Local, National, and Global History”
“Bite-Size Bits of Local, National, and Global History”
 
 
 
 
 
 
52 entries match your criteria.
 
 

Historical Markers and War Memorials in Sweden

 
"Lejonet" / "The Lion" Marker - Wide View image, Touch for more information
By Andrew Ruppenstein, June 10, 2017
"Lejonet" / "The Lion" Marker - Wide View
GEOGRAPHIC SORT
1Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — 1052 — "Lejonet" / "The Lion"
Vid 1625 års brand skadades på denna tomt flera medeltida hus av vilka ett sedan 1605 inrymde värdshuset "Lejonet". 1636 uppförde assessor Nils Nilsson Stiernflycht detta hus under ledning av murmästaren Hans Ferster. Nuvarande exteriör . . . Map (db m106892) HM
2Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — A Park and Gardens
1838 anlade Svenska Trädgårdsföreningen en park och trädgårdsanläggning på Barnhuskällaretomten. Vid ingången mot Drottninggatan uppfördes två paviljonger och mellan dem ett järnstaket, den södra paviljongen blev cafe, den norra kom att . . . Map (db m106870) HM
3Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — August Blanche
August Blanche Dog i denna byggnad 30 November 1868 [English translation:] August Blanche died in this building, November 30, 1868.Map (db m105624) HM
4Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — August StrindbergBlå Tornet / Blue Tower
Drottninggatan 85 Blå Tornet Författaren August Strindberg (1849-1912) bodde i detta hus mellan 1908 och 1912. På fjärde våningen låg hans bostad som tillsammans med biblioteket på sjätte våningen numera ingår i . . . Map (db m106798) HM
5Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — Brantingska Huset / The Branting House
Hjalmar Branting (1860 - 1925) bodde tillsammans med sin familj i detta hus under i stort sett hela sitt liv. Branting var statsminister för den första Socialdemokratiska regeringen i Sverige 1920 och fick Nobels fredspris 1921. Han var . . . Map (db m112416) HM
6Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — Carl Eldhs Brantingsmonument / Carl Eldh's Branting Monument
[English translation of Swedish text below:] On the tenth anniversary of Hjalmar Branting's death in 1935, the Social Democratic Party decided to start planning and fundraising for a monument in the North Bantorget (a park) in . . . Map (db m113655) HM
7Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — Carl Jonas Love Almquist
I ett på denna tomt omkr. 1740 uppfört hus föddes år 1793 Carl Jonas Love Almqvist Nuvarande byggnad från 1905 [English translation:] In 1793, at this location in a house built around 1740, Carl Jonas . . . Map (db m105621) HM
8Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — Carl von Linné (Linnaeus)
Carl von Linné 1707 - 1778 bodde här från 1738 till 1739 [English translation:] Carl von Linné (1707 - 1778) lived here from 1738 to 1739.Map (db m105633) HM
9Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — Centralposthuset / The Central Post Office
Centralposthuset invigdes den 27 oktober 1903 och är ett av svensk arkitekturs mästerverk. Det ritades av arkitekt Ferdinand Boberg som låtit sig inspireras av italiensk arkitektur. Det rikt skulpterade partiet ovanför entrén på Vasagatan har byster . . . Map (db m105876) HM
10Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — Centrumhuset / Center Building
Byggnaden uppförd 1931 som affärsoch kontorshus, Arkitekt Cyrillus Johansson. Huset är en tegelbyggnad med pelarstomme av järn. Den svängda fasaden mot Kungsgatan med sin betonade horisontalitet har en stark och personlig karaktär. . . . Map (db m106814) HM
11Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — Drottninggatan 116AKungsstenen 3
Denna fastighet uppfördes 1699-1701 av Hans Petter Scheffer. Huset är ombyggt 1875 av Hjalmar och Axel Kumlien. Fastigheten restaurerades 1926 av Erik Lallerstedt. Byggnadsminne [English translation:] This . . . Map (db m112427) HM
12Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — Dytankhuset / The escape training tank house
Dytankhuset Huset byggdes 1934 för att inrymma marinens nya övningstank för träning i fri uppstigning (räddning ur sjunken ubåt). Efter tio års erfarenhetsinsamling byggdes en tre gånger så hög tank i Karlskrona. Detta hus blev . . . Map (db m105698) HM
13Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — Erik Dahlbergh
Föddes i denna gränd den 10 Oktober 1625 Död i Stockholm den 16 Januari 1703 Soldat Ämbetsman Arkitekt Skapare av Suecia Antiqua et Hodierna Denna minnestavla uppsattes 1954 av Hembygdsföreningen Gamla Stan . . . Map (db m113504) HM
14Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — F D Stockholms Högskola / Stockholm University
Stockholms högskola bildades 1878; finansierad av privatä och kommunala medel. Öppna föreläsningar hade börjat året innan. År 1904 fick högskolan examensrätt och kunde 1909 flytta in i en egen byggnad, ritad av arkitekt Victor Bodin. . . . Map (db m107334) HM
15Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — Första Cirkusföreställningen i Sverige / The First Circus in Sweden
Här på Barnhuskällaren gavs den 18 okt. 1787 den första cirkusföreställningen i Sverige. Evenemanget genomfördes av den engelska konstberidarfamiljen JAMES PRICE. De stannade här till den 9 juni 1788 och väckte stort uppseende med den för . . . Map (db m106887) HM
16Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — Galärvarvet År 1942 / Galley Yard 1942
Detta område togs i bruk år 1723 som flottans galärvarv. Efterhand blev det en det av Stockholms Örlogsvarv där flottans fartyg underhölls och reparerades. Örlogsvarvet flyttades till Muskö år 1969 varvid många av byggnaderna revs. . . . Map (db m112882) HM
17Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — Gamla Tekniska Högskolan / The Old Technical UniversityKv. Vega 4
Gamla Tekniska Högskolan är en av de första, större institutionsbyggnader som uppfördes i Sverige. Skolbyggnaden, som stod färdig 1863, byggdes åt Teknologiska Institutet, som senare kom att byta namn till Kungliga Tekniska . . . Map (db m135804) HM
18Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — Gustav II Adolf / King Gustaf II Adolf
Statyn, som föreställer Gustav II Adolf (1594-1632, kung från 1611), är Sveriges första ryttarstaty och har en lång och besvärlig tillkomsthistoria. Riksens ständer (dåtidens riksdag) beställde den redan 1757 av den inflyttade . . . Map (db m105676) HM
19Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — Jenny Nyström
Konstnärinnan Jenny Nyström Stoopendaal (1854-1946) hade under åren 1887-1942 sin ateljé i hemmet på Tegnérgatan 37. Jenny Nyström är en av landets mest uppskattade konstnärer och illustratörer och större delen av hennes ca 10.000 . . . Map (db m106856) HM
20Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — 2025 — Johannes Klockstapel / John's Bell Tower
Denna klockstapel uppfördes år 1692 invid ett år 1636 uppfört träkapell, vilket nedrevs, när den nya Johannes kyrka blev färdig år 1890. Den gamla kyrkan var belägen framför flickskolan, Johannesgatan 18. Av stapelns tre klockor ha två . . . Map (db m113350) HM
21Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — Källaren Fimmelstången / The Fimmelstången Tavern
Huset nybyggt 1673 av rådmannen Joel Hörner. Muren åt gårdssidan dock medeltida. Detta är det första huset som Samfundet S:t Erik restaurerade i kvarteret Cepheus (1934). Här låg under några år källaren Fimmelstången, där skalden Lasse . . . Map (db m113500) HM
22Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — Kammarrättens hus / Administrative Court of Appeal
Numera hyr Högsta förvaltningsdomstolen Kammarrätten hus. Det byggdes för dem 1804-1807 och var ett av landets första renodlade kontorshus. Byggnaden restes på ruinerna av Krusiska palatset. Elsa Krus hade varit hovjungfru hos . . . Map (db m106893) HM
23Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — Konserthuset / The Concert Hall
Konserthuset Uppfördes 1924-26 efter ritningar av Ivar Tengbom och räknas som en höjdpunkt i den svenska 20-talsklassicismen. Flera av 1920-talets främsta konstnärer, bland dem Isaac Grünewald, har bidragit till interiörens . . . Map (db m106821) HM
24Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — Kung Karl XII / King Karl XII
Statyn föreställer Karl XII (1682-1718, kung från 1697) och är skulpterad av Johan Peter Molin (1814-73). Den avtäcktes den 30 november 1868, på 150-årsdagen av Karl XII:s död vid Fredrikshald i Norge. Statyn göts på Kungliga Myntet på . . . Map (db m105772) HM
25Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — Kungliga Operan / Royal Opera House
Operahuset uppfördes 1892- 1898 efter ritningar av arkitekten Axel Anderberg. Byggnaden ersatte Gustav III:s opera på samma tomt, vars fasad hade fått en replik i det motstående palatset. Restaurangen planerades från början, och öppnade . . . Map (db m106765) HM
26Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — Kungsgatan ("King's Street")
Brunkebergsåsen delade länge city i två delar. För att förena dem bröts Kungsgatan fram i början av 1900-talet för att invigas 1911. Under mellankrigstiden blev den stadens ledande affärs- och nöjesgata. Med sina biografer, modemedvetna . . . Map (db m113475) HM
27Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — Kungstornen / The Kungsgatan Towers
Arkitekt Sven Wallander föreslog 1915 att Kungsgatans östra del skulle få en enhetlig hushöjd med två "skyskrapare" i korsningen vid Malmskillnadsgatan. Denna idé fastställdes i stadsplan 1919. Norra Kungstornet stod efter hans ritningar . . . Map (db m113213) HM
28Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — Kvarteret Brunkhalsen
[English text:] The block named Brunkhalsen was among the quarters created when a town plan was set up for the Norrmalm district in the 1640s. Norrmalm had previously been a separate town, Norre Forstaden. In the new quarters, the . . . Map (db m113661) HM
29Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — Kvarteret Cepheus / Cepheus Neighborhood
Samfundet S:t Erik initierade under 1930-talet moderniseringen av det sanitärt nedgångna kvarteret. Initiativet ledde till en mer optimistisk syn på möjligheten att bevara Gamla Stan. AB Stadsholmen bildades 1936 för förvaltningen. . . . Map (db m113495) HM
30Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — LO-Huset / LO Building
Uppfördes 1899 för trävaruhandlaren Gustaf Carlberg. Arkitekt Ferdinand Boberg. Kungl Vetenskapsakademiens nobelkommitteer hade lokaler här till 1909 och Sv Akademiens Nobelinstitut till 1921. Huset förvärvades 1926 av . . . Map (db m106851) HM
31Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — Lydert Bartels' Hus (House)
Huset uppfördes av köpmannen Lydert Bartelsåren kring 1660 med utnyttjande av en äldre byggnad åt Köpmangatan. Portalen är utförd av stenhuggaren Johan Wendelstam. I flera av våningarna finns högklassig inredning från omkring år 1700. Det . . . Map (db m113209) HM
32Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — Norrbro
Bron beslutades 1756, men var färdig först 1807 och är Stockholms enda bevarade stenvalvbro. Arkitekt var. C.F. Adelcrantz. Läget mittemot slottet planerades redan på 1600-talet av Jean de la Vallé och Tessin d.y. och innebar att ett . . . Map (db m106764) HM
33Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — Norstedts
Huvudbyggnaden mot vattnet uppfördes 1882-89 för P. A. Norstedt & Söner. Arkitekt var Magnus Isaeus. I anläggningen ingår ett bostadshus från 1772, ritat av Erik Palmstedt, samt en tryckeribyggnad från 1857 av J. F. Åbom. Firman grundades . . . Map (db m106882) HM
34Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — Östra Gymnasiehuset / Eastern High School building
Östra Gymnasiehuset är en del av Gråbrödraklostrets länga som avgränsade klostergården i väster. Klostermurar återstår upp till tio meter mot Gymnasiegränd. Kvar finns ett klosterrum med stjärnvalv, som anses vara dekorerat av . . . Map (db m123067) HM
35Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — Oxenstiernska Palatset / Oxenstierna Palace
Ätten Oxenstierna ägde sedan gammalt ett område väster om slottet där rikskansler Axel Oxenstierna med hustrun Anna Bååt och barnen bodde i en medeltida byggnad under vistelserna i Stockholm. 1653 uppdrog greve Axel åt arkitekten . . . Map (db m108488) HM
36Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — Riddarholmen
Riddarholmen is the historical nucleus of Stockholm, with buildings from several eras. The oldest is Riddarholm Church, which was inaugurated around the year 1300 as a part of a monastery. The monastery was founded by the Franciscan order around . . . Map (db m113477) HM
37Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — Riksbron
Först i samband med uppförandet av riksdagshuset och riksbanken kom den länge diskuterade bron till stånd. 1907 byggdes en gångbro av stål med fackverksbalkar, av folkhumorn döpt till "Råttfällan". Dagens smäckra betongbro från 1931 . . . Map (db m105627) HM
38Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — Södra Bankohuset / Southern Bank Building
Detta är sannolikt världens äldsta bankbyggnad. Den byggdes för Riksens Ständers Bank, det som 1866 blev Sveriges Riksbank. Här har funnits bankverksamhet från 1680-1905. Huset är byggt i tre etapper. Den äldsta delen mot . . . Map (db m106766) HM
39Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — Sparreska Palatset / Palace
Högsta förvaltningsdomstolen huse rar i forna Per Sparres palats. Det var klart 1647 och en av de ståtliga entréerna var vänd mot sjön. Portalerna är nu restaurerade och fasaderna har återfått sin ursprungliga färg. Riksrådet Per Sparre fick . . . Map (db m142989) HM
40Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — Spökslottet / Haunted Mansion (Scheffler's Palace)
är ett köpmannapalats fran stormaktstiden, byggt 1699 - 1702 av Hans Petter Scheffler (spegelmonogram över smidesgrindama) med välbevarad inredning. Spökhistorier förknippas med ägaren Baltzar Knigge (död 1796) samt med ett nu försvunnet . . . Map (db m135811) HM
41Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — Stadshuset / City Hall
HISTORIK Stadshuset byggdes 1911 - 1923 efter Ragnar Östbergs ritning. Stadshuset är Ragnar Östbergs mest berömda verk och består av 8 miljoner tegelstenar. Inspirerat av italienska renässanspalats byggdes huset kring två . . . Map (db m143415) HM
42Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — Stallbron
Namnet härrör från det kungliga stallet, som låg på Helgeandsholmen. Bron nämns 1288 och ledde snett över Helgeandsholmen med fortsättning till Gustaf Adolfs torg. Broaria över norra och södra strömfåran kallades gemensamt Norrbro. Dess . . . Map (db m106864) HM
43Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — 1047 — Storkyrkans Hus / Cathedral House
Medeltida byggnad, på-och ombyggnad under 1600-talet. Sedan medeltiden boställeshus för Storkykans präster. [English translation:] Medieval building, renovated in the 17th century. Since the Middle Ages, the . . . Map (db m106933) HM
44Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — Strömparterren
(Swedish text:) PARKEN LIGGER som en öppen scen mitt i hjärtat av Stockholm. Så har Strömparterren också använts under senare år i samband med festligheter och jubileer. Ordet »parterre« anvisar att platsen ligger lägre än omgivningen . . . Map (db m121304) HM
45Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — 1049 — Stuténska Huset / The Stuten Building
Medeltida borgarhus ombyggt vid 1600-talets mitt. Den originella fasaden, som tillkom 1780 efter ritningar av stockholmsmurmästaren J.W. Friese, är avsed att vid anblicken från Slottsbacken korrespondera med Storkyrkans östgavel. . . . Map (db m106915) HM
46Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — Svenska Fotbollförbundet / Swedish Football Association
På den här platsen hölls den 18 december 1904 ett möte där deltagare från hela landet beslöt att bilda Svenska Fotbollförbundet. Upon this site on the 18th of December 1904, a meeting was . . . Map (db m105768) HM
47Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — Tessinska Palatset / Tessin Palace
Nicodemus Tessin, Stockholms slotts arkitekt, köpte 1692 några tomter på denna sida Slottsbacken, där han för sig och sin hustru Hedvig Stenbock skapade ett av de märkligaste palatsen i landet. Den strama fasaden i romersk barock döljer . . . Map (db m113187) HM
48Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — The Zetterström FountainVasa Museum
Text in Swedish: Zetterström-Fontänen Mustycke som användes för att spola tunnlar under Vasa vid bargningen 1961. Konstructör: Dykarpionjären Arne Zetterstöm (1917-1945) Donatorer: Flygt AB och Marinen . . . Map (db m56837) HM
49Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — Varuhuset PUB / PUB Department Store
Ursprungligen manufakturaffär, grundad av Paul U Bergström 1882. Byggt 1917-37. Huset vid Kungsgatan tillkom 1917, fasad Cyrillus Johansson, byggnaden mot Hötorget 1925, arkitekter E Bernhard och H Ahlberg. Husen mot Drottninggatan . . . Map (db m113494) HM
50Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — Västra Gymnasiehuset / Western High School Building
Här låg "badaregården", en av Stockholms många medeltida badstugor. 1635 donerade drottning Kristinas förmyndarregering denna tomt och granntomten till riksrådet Per Sparre. Tomten var bergig och förblev länge obebyggd. 1 början av . . . Map (db m107337) HM
51Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — Villa Lusthusporten
Djurgården was originally an enclosed royal hunting ground accessed through various gates. During the 17th century, there was a summer house (Lusthus) here, giving the nearby gate its name (Lusthusporten). In the 19th century, Djurgården . . . Map (db m106935) HM
52Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — Warodellska Huset / The Warodell House
Huset, uppfördes 1854 för handlanden Lars Johan Warodell efter ritningar av arkitekt Fredrik Wilh. Scholander. Biografen Skandia är en tillbyggnad från 1920-24 ritad av arkitekt Ragnar Hjorth. Biograf-inredningen är utförd av arkitekt . . . Map (db m106799) HM
 
Jun. 23, 2021