Marker Logo HMdb.org THE HISTORICAL
MARKER DATABASE
“Bite-Size Bits of Local, National, and Global History”
“Bite-Size Bits of Local, National, and Global History”
Stockholm in Stockholm County, Södermanland Province, Sweden — Northern Europe (Scandinavia)
 

Södra Bankohuset / Southern Bank Building

 
 
Södra Bankohuset / Southern Bank Building Marker image. Click for full size.
By Andrew Ruppenstein, June 10, 2017
1. Södra Bankohuset / Southern Bank Building Marker
Inscription. Detta är sannolikt världens äldsta bankbyggnad. Den byggdes för Riksens Ständers Bank, det som 1866 blev Sveriges Riksbank. Här har funnits bankverksamhet från 1680-1905.

Huset är byggt i tre etapper. Den äldsta delen mot Järntorget, uppfördes 1676-80 i romersk barockstil efter ritningar av Nicodemus Tessin d.ä. Mellandelen färdigställdes omkring 1710. Arkitekt var Nicodemus Tessin d.y. Den del av huset som upptar kvarterets östra tredjedel mot Skeppsbron, tillkom på 173o-talet efter ritningar av Carl Hårleman. Trots att huset uppfördes under en period av 5o år upplevs det ändå vara byggt i ett sammanhang.

På platsen låg sedan medeltiden stadens järnvåg, som 1662 flyttades till Järngraven nedanför Södermalmstorg. Järnvågshuset revs 1733 för att lämna plats åt bankens tillbyggnad. Under flera decennier på 190o-talet fanns här Egyptiska museet i bottenvåningen.

Sedan 1994 finns Statens fastighetsverks (SFV) huvudkontor i Södra Bankohuset. SFV förvaltar huset som är en del av vårt gemensamt ägda kulturarv. Södra Bankohuset är statligt byggnadsminne.This is probably one of the world's oldest bank buildings. Built for Riksens Ständers Bank, which in 1866 became Sveriges Riksbank, the Swedish Central Bank, it was the scene of banking activities from 1680-1905.

Södra Bankohuset / Southern Bank Building and Marker image. Click for full size.
By Andrew Ruppenstein, June 10, 2017
2. Södra Bankohuset / Southern Bank Building and Marker
The marker is visible here to the right of the entrance.
The building was constructed in three stages. The oldest part on Järntorget was built in 1676-80 in Romanesque Baroque style according to designs by Nicodemus Tessin the Elder. The middle section, designed by architect Nicodemus Tessin the Younger, was completed around 1710. The part of the building that comprises the eastern third of the block on Skeppsbron was added in the 17305, designed by Carl Hårleman. Despite having been built over a period of so years, it retains a coherent look.

This location has been the site of the city's iron scales, which were moved to Järngraven just down from Södermalmstorg in 1662. The scales house was demolished in 1733 to make way for the bank.

For several decades of the 2oth century, there was an Egyptian museum on the ground floor.

Since 1994, the National Property Board (SFV) has had its head office in Södra Bankohuset. SFV manages the building as part of our publicly owned cultural heritage. Södra Bankohuset is a national monument.
 
Erected by Statens Fastighetsverk.
 
Location. 59° 19.353′ N, 18° 4.461′ E. Marker is in Stockholm, Södermanland Province, in Stockholm County. Marker is at the intersection of Skeppsbron and Södra Bankogränd on Skeppsbron. Touch for map. Marker is at or near this postal address: Skeppsbron 42, Stockholm, Södermanland Province 111 30, Sweden.
 
Other nearby markers. At least 8 other markers are within walking distance of this marker. Carl von Linné (Linnaeus) (about 180 meters away, measured in a direct line); "Lejonet" / "The Lion" (approx. 0.2 kilometers away); Källaren Fimmelstången / The Fimmelstången Tavern (approx. 0.3 kilometers away); Lydert Bartels' Hus (House) (approx. 0.3 kilometers away); Kvarteret Cepheus / Cepheus Neighborhood (approx. 0.3 kilometers away); Tessinska Palatset / Tessin Palace (approx. 0.4 kilometers away); Stuténska Huset / The Stuten Building (approx. 0.4 kilometers away); Oxenstiernska Palatset / Oxenstierna Palace (approx. 0.4 kilometers away). Touch for a list and map of all markers in Stockholm.
 
Also see . . .
1. Södra Bankohuset (SFV, in Swedish). (Submitted on August 9, 2017.)
2. Södra Bankohuset (Wikipedia). "Södra Bankohuset (Swedish: "The Southern [National] Bank Building"[1]) or Gamla Riksbanken ("The Old National Bank") is a building in Gamla stan, the old town of Stockholm, Sweden, together with Norra Bankohuset the location of the Bank of Sweden until 1906. It is facing the square Järntorget on its west side and Skeppsbron on its east, while two alleys passes north and south of it, Norra Bankogränd and Södra Bankogränd." (Submitted on August 9, 2017.) 
 
Categories. Industry & Commerce
 
 
Credits. This page was last revised on August 9, 2017. This page originally submitted on August 9, 2017, by Andrew Ruppenstein of Sacramento, California. This page has been viewed 70 times since then and 11 times this year. Photos:   1, 2. submitted on August 9, 2017, by Andrew Ruppenstein of Sacramento, California.
Paid Advertisement