Marker Logo HMdb.org THE HISTORICAL
MARKER DATABASE
“Bite-Size Bits of Local, National, and Global History”
“Bite-Size Bits of Local, National, and Global History”
Near Göreme in Nevşehir (district), Nevşehir Province, Turkey
 

Tokalı (Buckle) Church

Tokalı Kılıse

 

—L’église Tokalı (L’élise a la Boucle) / Die Tokalı -Kirche —

 
Tokalı (Buckle) Church Marker image. Click for full size.
By Barry Swackhamer, April 23, 2015
1. Tokalı (Buckle) Church Marker
Inscription. English:
This is the oldest known rock-cut church in the region, and consists of four sections: the Old Church with one nave; the New Church; the Lower Church under the old church; and the Parecclesion to the north of the New Church.
The single-nave, barrel-vaulted Old Church, built in the 10th century, today acts as the entrance to the New Church. Its Apse collapsed when the New Church was added to the east wing. Frescoes are to be found on the vault and at the top of the walls. The life of Jesus is told on separate panels on the vault, running from left to right.

Scenes: Portraits of the saints are in the center of the vault. On the top panel of the right wing are Annunciation, Visitation, proof of the virgin, journey to Bethlehem, and nativity. On the top panel of the left wing are, adoration of the Magi, massacre of the innocents, flight into Egypt, presentation of Jesus in the temple and killing of Zacharias. On the middle panel of the right wing are, pursuit of Elizabeth, calling of St. John the Baptist, preaching of John, John meeting Jesus, baptism and marriage at Cana. On the middle panel of the left wing are, miracle of the wine, miracle of the loaves and fishes, calling of the Apostles, healing of the blind man and raising of Lazarus. On the lower panel of the right wing are entry into Jerusalem,
Tokalı (Buckle) Church Marker image. Click for full size.
By Barry Swackhamer, April 23, 2015
2. Tokalı (Buckle) Church Marker
The marker is on the entrance door.
Last Supper, betrayal and Jesus before Pilate. On the left lower panel of the left wing are Way of the Cross, crucifixion, descent from the cross, entombment, women at the tomb, anastasis and ascension. Beneath this panel are portraits of the saints, and transfiguration is painted over the entrance. The New Church is transversally rectangular with as simple barrel vault. On the east wall there are four columns joined by arches, behind which there is a raised corridor in front of the main apse and two side apses. On this barrel vaulted nave is the story of Jesus in chronological order in mainly bright red and blue colours. The dark blue color serves to distinguish the Tokalı Church from the other churches. On the transversal nave are scenes from the life of St. Basil. portraits of some saints and pictures of the miracles of Jesus. The church is dated back to last decade of the 10th century and the first decade of the 11th century.

Scenes: On the north wing of the vault are annunciation, visitation, proof of the virgin, nativity and adoration of the Magi. On the north wall of the vault are Joseph’s dream and journey to Bethlehem and below these in the niches are portraits of 8 saints. At the very bottom are calling of St. John the Baptist, John meeting Jesus, baptism, presentation of Jesus in the temple, calling of Matthew, calling of the Apostles and marriage at
Interior of Tokalı (Buckle) Church image. Click for full size.
By Unknown
3. Interior of Tokalı (Buckle) Church
Cana; on the west wing flight into Egypt, temptation of Christ and Christ in the temple when twelve years old, on the south wing of the vault are the first diacons, pentecost and blessing and mission of the Apostles; on the south wall of the vault are some unidentified angels, below them, in the niches, are portraits of saints; at the very bottom are healing of the nobleman’s son, raising the daughter of Jairus, healing the paralytic, raising of Lazarus, entry into Jerusalem and Last Supper. On the west wing is washing of the disciples’ feet, on the main apse conch are crucifixion, descent from the cross, women at the tomb, anastasis, on the front wall of the apse are the first diacons and Jesus and the Samaritan woman; inside the niche is Mother Mary and baby Jesus; on the apse to the north is prophetic vision and angels.

Turkish:
Bölgenin bilinen en eski kaya kilisesi olup 4 mekandan oluşur. Tek nefli eski kilise, yeni kilise, yeni kilise, eski kilise’nin altındaki kilse, yeni kilise’nin kuzeyindeki yan şapel. 10. yüzyılın başlarına tarihelenen eski kilise, bugün yeni kilise’nin giriş mekanı şeklinde ise de orijinalde tek nefli, beşik tonozlu bir yapıdır. Doǧusuna yeni kilise’nin eklenmesi sırasında apsisi tamamen yıkınıştır. Sahneler tonoz yüzeyine
Interior of Tokalı (Buckle) Church image. Click for full size.
By Unknown
4. Interior of Tokalı (Buckle) Church
ve duvarların üst bölümüne yerleştirilmiştir. İsa’nın hayatını kapsayan siklus tonozda panellere ayrılmış olup, sahneler saǧ kanatta başlayıp sol kanata doǧru birbirini takip etmektedir.

Sahneleri: Tonozun ortasında aziz tasvirleri, saǧ kanadında üst panelde; müjde ziyaret, bakireliǧin ispatı, beytüllahım’e yolculuk, doǧun, sol kanattaki üst panelde; üç müneccimin tapinmasi, masum çocukların katliamı, mısır’a kaçış, İsa’nın mabete takimi, zekeriya’nın öldürülmesı; saǧ kanattaki orta panelde; Elizabeth’nın takip edilmesi, vaftizci yahya’nın görevlendirilmesi, vaftizci yahya’nın kehaneti, İsa’nın vaftızcı yahya ile buluşması, vaftiz, hana düǧünü; sol kanattaki orta panelde şarap mucizesi, ekmeklerin ve balıkların çoǧalltılması, havarilerın görevlendirilmesi, kör adamın iyileştirilmesi, Lazarus’un diriltilmesi; saǧ kanattaki alt panelde; kudüs’e giriş , son akşam yemeǧi, ihanet, İsa platus önünde, sol kanattaki alt panelde; İsa golgota yolunda, İsa çarmıhta, İsa’nın çarmıhtan indirilmesi, İsa’nın gömülmesi, kadınlar boş mezar başında,
Interior of Tokalı (Buckle) Church image. Click for full size.
By Unknown, May 13, 2013
5. Interior of Tokalı (Buckle) Church
İsa’nın cehenneme inişi, İsa’nın göǧe çıkışı, Bu panelin altında aziz tasvirleri; girişin üstünde ise başkalaşım sahnesi yer almaktadır.

Yeni tokalı enlemesine dikdörtgen planı, basit beşik tonozludur. Doǧu duvarında kemerlerle birbirine baǧlı dört sütun, sütunların arkasında yükseltilmiş bir koridor, koridordan sonra ana apsis ile iki yan apsis yer alır. Beşik tonozlu nefinde İsa’nın siklusu kronolojik sıraya göre daha çok kırmızı ve mavi renkler kullanılarak işlenmıştır. Lapis mavisi, tokalı kilise’yi diǧer kiliselerden ayıran en önemli özelliǧidir. enlemesine nefte, aziz Basil’ın hayatı, çeşitli azizlerin tasviri ve çoǧunluk İsa’nın mucizelerine ait sahneler yeralır. Kilise 10. yüzyılın sonuma ve 11. yüzyılın başına tarihlenmektedir.

Sahneleri: tonozun kuzey kanadına müjde, ziyaret, bakireliǧin ispatı, doǧum ve üç müneccimin tapınması, tonozun kuzey duvarında yusuf’un birinci rüyası, beytullahim’e yoculuk, altında nişler ićinde sekiz aziz tasviri, en altta ise vaftizci yahya’nın çaǧırılması, İsa’nın vaftizci yahya ile buluşması, vaftiz, İsa’nın mabete takdimi, matta’nın görevlendirilmesi, havarilerin görevlendirilmesi, kana düǧünü; batı kanadında mısır’a kaçış, İsa’nın denenmesi, İsa 12 yaşındayken mabette, tonozun merkezinde İsa’nın göǧe yükselişi ve havarilerin tanrı yolunda görevlendirilmesi; tonozun güney kanadında ilk diakonlar, ve havarilerin tanrı yolunda görevlendirilmesi; tonozun güney duvarında tanımlanamayan melekler, altında nişler içinde aziz tasviri, en altta ise zengin adamın oǧlunun iyileştirilmesi, jairus’un kızının iyileştirilmesi, felçlinin iyileştirilmesi, Lazarus’un diriltilmesi, kudüs’e giriş ve son yemek; batı kanadında ayakların yıkanmasi; ann apsiste İsa çarmıhta, İsa’nın çarmıhtan indirilmesi, kadınlar boş mezar başında, İsa’nin cehenneme inişi; ana apsisin ön cephesinde ilk diakonlar, İsa ve samarralı kadın, niş içinde meryem ve çocuk İsa; kuzey apsiste ise peygamberlerin görünümü ve melekler.

French: To read the French text, click on the marker image to enlarge it.
German: To read the German text, click on the marker image to enlarge it.
 
Location. 38° 38.463′ N, 34° 50.677′ E. Marker is near Göreme, Nevşehir Province, in Nevşehir (district). Marker can be reached from Müze Cadde, on the left when traveling south. Touch for map. Marker is in this post office area: Göreme, Nevşehir Province 50180, Turkey.
 
Other nearby markers. At least 8 other markers are within walking distance of this marker. Nunnery and Monastery (about 180 meters away, measured in a direct line); Elmalı (Apple) Church (about 210 meters away); Chapel of St. Catherine (about 210 meters away); Çarıklı (Sandals) Church (about 210 meters away); Chapel of St. Basil (about 240 meters away); Karanlık (Dark) Church (about 240 meters away); Chapel of St. Barbara (about 240 meters away); Larder/Kitchen/Refectory (about 240 meters away). Touch for a list and map of all markers in Göreme.
 
More about this marker. This marker is located at the Göreme Open Air Musem (Göreme Açik Hava Müzesi).
 
Categories. Churches & Religion
 
 
Credits. This page was last revised on June 16, 2016. This page originally submitted on June 5, 2015, by Barry Swackhamer of San Jose, California. This page has been viewed 319 times since then and 9 times this year. Photos:   1, 2, 3, 4, 5. submitted on June 5, 2015, by Barry Swackhamer of San Jose, California. • Andrew Ruppenstein was the editor who published this page.
Paid Advertisement