Marker Logo HMdb.org THE HISTORICAL
MARKER DATABASE
“Bite-Size Bits of Local, National, and Global History”
“Bite-Size Bits of Local, National, and Global History”
Istanbul in Fatih district, Istanbul Province, Turkey
 

Pasakapisi

 
 
Pasakapisi Marker image. Click for full size.
By Sue Swackhamer, May 12, 2015
1. Pasakapisi Marker
Inscription. English:
It was the building that was constructed by Sultan Osman III. in 1756 and the first official building for the grand vizier. The building faced several fires and was reconstructed every time after the fires.

In the first instance. It was called "Pasa Kapısı"and "Bâb-ı Âsafi”. As the building was totally destroyed due to an explosion that occurred during the rebellion in the era of Alemdar Mustafa Pasa when he was the grand vizier in 1808, it was reconstructed and was called by the name of Sultan Mahmud II as Mahmud-ı Adli. This name became Bâb-ı Adl or Bâb-ı Adli in time, and in the second half of 19th century it became Bâb-ı âli.

Until the fire in 1839 the building was made of timber. In 1844 it was for the first time constructed as masonry by Stefan Kalfa. Additionally, after that date it was not used as a public office.The building forms the base of the building reaching our day whilst being reformed as a result of fires and maintenances. In the fire of 1878 Şura-yı Devlet Office Ahkam-ı Adliye Office and Ministries of Interior and Foreign Affairs were totally burnt and reconstructed. in 1910 a small building was added to Babıâli.

After the declaration of the Republic, the Sadaret Office was begun to be used as
Pasakapisi Marker (Turkish) image. Click for full size.
By Sue Swackhamer, May 12, 2015
2. Pasakapisi Marker (Turkish)
Provincial Hall, the neoclassical details on the building were removed and the building was plastered in a simple form. Structure has passed through several restorations until the present day.

Turkish:
1756 yılında Sultan III. Osman tarafından yaptırılan ve bilinen ilk resmi sadrazamlık binasıdır. Bina, tarihte yangınlar geçirmiş olup her seferinde yeniden inşa edilmiştir.

İlk önceleri binaya "Paşa Kapısı" ve "Bâb-ı Âsafl" denilmekteydi. 1808 yılında Alemdar Mustafa Paşa'nın sadrazamlığı zamanında çıkan ayaklanmada meydana gelen patlama sonucu bina tamamen yanınca, yeniden yaptırılan binaya dönemin padişahı II. Mahmut'tan dolayı "Mahmud-ı Adli" denmiştir. Bu isim zamanla "Bâb-ı Adl" ya da "Bâb-ı Adli" isimlerine, 19. yüzyılın ikinci yarısında da "Bâb-ı Ali" deyimine dönüşmüştür.

1839 yılındaki yangına kadar bina hep ahşap olarak inşa edilmiştir. 1844'te bina ilk defa olarak Stefan Kalfa tarafından kagir olarak inşa edilmiştir. Ayrıca o tarihten sonra bina sadrazamın yaşadığı yer olmaktan çıkarılarak tamamen bir devlet dairesi durumuna
Pasakapisi Marker (Arabic) image. Click for full size.
By Sue Swackhamer, May 12, 2015
3. Pasakapisi Marker (Arabic)
getirilmiştir. Bina, daha sonra yangınlar ve tamirler sonucu değişikliklere uğramakla birlikte günümüze kadar gelen binanın temelini oluşturmaktadır. 1878'deki yangında Şura-yı Devlet Dairesi, Ahkam-ı Adliye Dairesi, Dahiliye ve Hariciye nezaretleri tamamen yanmış ve yeniden inşa edilmiştir. 1910 yılında Babıâli'ye küçük bir yapı eklenmiştir.

Cumhuriyetin ilanından sonra Sadaret Dairesi, Vilayet Konağı olarak kullanılmaya başlanmış, yapı üzerindeki neoklasik ayrıntılar kaldırılmış ve bina yalın bir biçimde sıvanmıştır. Yapı günümüze gelinceye kadar birçok restorasyondan geçirilmiştir.

Arabic: To read the Arabic text, click on the Arabic image to enlarge it.
 
Erected by Istanbul Büyükşehir Belediyesi (Istanbul Metropolitan Municipality).
 
Location. 41° 0.67′ N, 28° 58.684′ E. Marker is in Istanbul, Istanbul Province, in Fatih district. Marker is on Alemdar Caddesi just from Alayköşkü Caddesi, on the right when traveling south. Touch for map. Marker is at or near this postal address: Alemdar Caddesi No:15, Istanbul, Istanbul Province 34110, Turkey.
 
Other nearby markers.
Pasakapisi Marker image. Click for full size.
By Sue Swackhamer, May 12, 2015
4. Pasakapisi Marker
The marker is on the left, next to the light pole.
At least 8 other markers are within walking distance of this marker. Alay Pavillion (within shouting distance of this marker); Gulhane Park (within shouting distance of this marker); The Remnants of the Theodosian Hagia Sophia (5th Century) (approx. 0.3 kilometers away); Hagia Sophia (approx. 0.3 kilometers away); Basilica Cistern (approx. 0.3 kilometers away); a different marker also named The Basilica Cistern (approx. 0.3 kilometers away); Million (approx. 0.3 kilometers away); The Milion Stone (approx. 0.3 kilometers away). Touch for a list and map of all markers in Istanbul.
 
Categories. Notable Buildings
 
 
Credits. This page was last revised on June 16, 2016. This page originally submitted on July 5, 2015, by Barry Swackhamer of San Jose, California. This page has been viewed 165 times since then and 8 times this year. Photos:   1, 2, 3, 4. submitted on July 5, 2015, by Barry Swackhamer of San Jose, California. • Andrew Ruppenstein was the editor who published this page.
Paid Advertisement We are suspending Amazon.com advertising until they remove an ad for a certain book from circulation. A word in the book’s title has given rise to number of complaints. The word is inappropriate in school classroom settings.