Marker Logo HMdb.org THE HISTORICAL
MARKER DATABASE
“Bite-Size Bits of Local, National, and Global History”
“Bite-Size Bits of Local, National, and Global History”
Rorke's Drift in Elandskraal, KwaZulu-Natal, South Africa
 

Rorkes Drift

 
 
Rorkes Drift Marker image. Click for full size.
By Mike Kamin, June 30, 2011
1. Rorkes Drift Marker
Inscription.
English text:
At this point, the Mzinyathi (Buffalo) River flows over exposed bedrock. The river is shallow, making it a suitable crossing point.

By the 1850's traders and hunters were entering Zululand en route to Ulundi on a regular schedule from here.

On 11 January 1879 British forces invaded Zululand. Foot soldiers of the Natal Native Contingent (NNC) crossed the flooded river at this point, while several pontoons were positioned a few hundred metres upstream to ferry the infantry and supplies.

The roadwork associated with the original road and crossing can still be seen.

Zulu text:
uMfula uMzinyathi ugeleza phezu kwaleli dwala ukungajuli kwawo kwenza kubelula ukuwela kulendawo.

Ngeminyaka yawo 1850, abahwebi nabazingeli babengena kwela KwaZulu cishe nsukuzonke bephikelele oLundi.

Mhla zilishuminanye kuMasingana ngo 1879, umbutho wamaNgisi wahlaselo elaKwaZulu. Umbutho owabe uhamba ngezinyawo owawaziwa ngokuthi i Natal Native Contingent (NNC) wawela wona lomfula udla izindwani kanti izikebhe ezaziphase ibhuloho lokuwela, zona zazimiswe buqamama ebangeni elingat a amamitha alikhulu ukuze ziwelise umbutho ohamba phansi kanye nezindingo zempi. Ukuguguleka okungamataniswa nobujalo bomgwaqo kanye nezibuko kusangabonakala namanje.
 
Location.
Rorkes Drift Marker image. Click for full size.
By Mike Kamin, June 30, 2011
2. Rorkes Drift Marker
Ezibukweni is the Zulu word for ford or crossing.
28° 20.865′ S, 30° 32.187′ E. Marker is in Rorke's Drift, KwaZulu-Natal, in Elandskraal. Marker is on Route D30, on the right when traveling north. Touch for map. Marker is in this post office area: Rorke's Drift, KwaZulu-Natal 3016, South Africa.
 
Other nearby markers. At least 3 other markers are within 8 kilometers of this marker, measured as the crow flies. Rorke's Drift Memorial (approx. 1.2 kilometers away); Memorial to the Zulu Dead (approx. 1.2 kilometers away); Fugitives Drift Memorial (approx. 7.7 kilometers away).
 
More about this marker. The photograph in the lower left of the marker is captioned:
"A view of Rorkes Drift after the Anglo Zulu War, circa 1884.

The photograph at the lower right of the marker is captioned:
"British forces cross the Mzinyathi River into Zululand on 11 January 1879. The NNC troops crossing at this point are to the right of the picture."
"Umbutho wamaNgisi uwela uMzinyathi ulibanglse KwaZula mhla zilishumi nanye kuMasingana ngo 1879. Umbutho we NNC owawela la ungakwesokudla salesi sithombe."
 
Additional keywords. Anglo-Zulu War
 
Categories. Wars, Non-USWaterways & Vessels
 
Rorkes Drift Marker image. Click for full size.
By Mike Kamin, June 30, 2011
3. Rorkes Drift Marker
 
 
Credits. This page was last revised on August 12, 2018. This page originally submitted on November 27, 2015, by Kevin W. of Stafford, Virginia. This page has been viewed 264 times since then and 19 times this year. Photos:   1, 2, 3. submitted on November 27, 2015, by Kevin W. of Stafford, Virginia.
Paid Advertisement