Marker Logo HMdb.org THE HISTORICAL
MARKER DATABASE
“Bite-Size Bits of Local, National, and Global History”
“Bite-Size Bits of Local, National, and Global History”
 
 
 
 
 
 
18 entries match your criteria.
 
 

Historical Markers and War Memorials in Utrecht, Utrecht

 
Claustraal Huis van Oudemunster / Canon House of the Former Oudmunster Church and Marker - Wide View image, Touch for more information
By Andrew Ruppenstein, November 23, 2016
Claustraal Huis van Oudemunster / Canon House of the Former Oudmunster Church and Marker - Wide View
GEOGRAPHIC SORT
1Netherlands, Utrecht — Claustraal Huis van Oudemunster / Canon House of the Former Oudmunster Church
Zijgevel uit ca 1540 van een middeleeuws huis van een kanunnik van de verdwenen kerk van Oudmunster of St Salvator (omtrek in het plaveisel van het Domplein). Fraai voorbeeld van vroege Renaissance-architectuur met beeldhouwwerk en muurankers. Het . . . Map (db m100462) HM
2Netherlands, Utrecht — De Zakkendrager / The Porters
Achter deze poort lag de gildekamer van de zakkendragers. Zij waren in dienst van de stad en sjouwden zakken met graan, turf en kolen uit schepen. Er werd gedobbeld om het werk te verdelen. Na 1622 kwam het gilde in twee groepen bijeen. De . . . Map (db m100400) HM
3Netherlands, Utrecht — Doopsgezinde Kerk / Mennonite Church
De Nederlands Hervormde Kerk was in Utrecht sinds 1580 de enige toegestane kerk. ln het midden van de 18de eeuw werd men toleranter tegenover andere protestanten, zoals de Lutheranen en Doopsgezinden. Zij mochten kerken bouwen, mits deze niet . . . Map (db m100399) HM
4Netherlands, Utrecht — Geboortehuis van Paus Adriaan / Birthplace of Pope Adrian
In 1459 werd in een huisje in de Brandstraat Adriaan Florisz Boeyens geboren. Die woning is in 1675 bij dit huis getrokken. Adriaan, zoon van een scheepstimmerman, studeerde theologie en werd in 1490 hoogleraar in Leuven. Van 1507 tot 1515 was hij . . . Map (db m100352) HM
5Netherlands, Utrecht — Gebouw Voor Kunst En Wetenschappen / Arts and Science Building
Gebouwd van 1845 tot 1847 naar een ontwerp van stadsarchitect J. van Maurik. Het gebouw staat op de plaats van het koor van de laat 11de- eeuwse Mariakerk, waarvan resten in het gebouw bewaard zijn. Robert Schumann en Johannes Brahms geven . . . Map (db m100339) HM
6Netherlands, Utrecht — Het Duitse Huis / The German House
In 1346 bouwden de ridders en priesters van de 'Hospitaalorde van St. Marie der Duitsers' hun klooster tussen de Springweg en de stadsmuur. De destijds vooral in het Oostzeegebied actieve orde had hier zijn hoofdhuis van de Noordelijke . . . Map (db m135542) HM
7Netherlands, Utrecht — Het Runensteen van Jelling Afgietsel / The Jelling Runestone Replica
Afgietsel van den runensteen door Koning Harald omstreeks 980 geplaatst te Jelling in Jutland, Denemarken. haraltr : kunukʀ : baŝ : kaurua kubl : ŝausi : aft : kurm faŝur sin auk aft : ŝąurui : muŝur : sina : sa haraltr (:) . . . Map (db m100605) HM
8Netherlands, Utrecht — In Het Voetspuur Van Sint Maarten / In the Footsteps of Saint Martin
In de 4e eeuw was Martinus bisschop van de stad Tours in Frankrijk. Hij maakte diepe indruk door zijn zorg de allerarmsten. Van meet af aan volgden velen hem na. Zij trokken zijn spoor door heel Europa. Ook in Utrecht. Al sinds de 7e eeuw is . . . Map (db m100625) HM
9Netherlands, Utrecht — Maartensbrug en Oude Gracht / "St. Martin's Bridge" on the Old Canal
De brug waar u op staat, de Maartensbrug, is genoemd paar St Maarten, het patroonheilige van de Dom en de stad. De oudste vermelding van de (houten) brug is uit 1196, maar er moet er in ieder geval al een geweest zijn omstreeks 1125, toen . . . Map (db m100449) HM
10Netherlands, Utrecht — Mariakerk / St. Mary's Church
Op deze plaats stond vroeger de Mariakerk, afgebeeld aan de overkant, op de zijmuur van nr. 17. In 1845 werd hier het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen gebouwd. thans conservatorium. De 11.e eeuwse Romaanse kloostergang (kruisgang) is bewaard . . . Map (db m100609) HM
11Netherlands, Utrecht — Mieropskameren / Mierop's Homes
In 1580 werd tijdens de Reformatie het Regulierenklooster opgeheven. Het terrein van dat klooster strekte zich uit van de Oudegracht tot aan de Springweg. In 1583 werd een aantal dienstgebouwen langs de Springweg - waaronder een bakkerij, een . . . Map (db m100351) HM
12Netherlands, Utrecht — Paleis Lofen
Van het middeleeuwse stadsverblijf der duitse keizers - 10e tot 13e eeuw - zijn slechts resten van de onderverdieping, daterend uit begin 11e eeuw, overgebleven. Stadsbranden in 1154 en 1253 werd Lofen verwoest. Waarna de onderbouw, waarop drie . . . Map (db m100543) HM
13Netherlands, Utrecht — Paleis Lofen
Lofen werd rond 1050 gebouwd door keizer Hendrik III. Het was één van de paleizen die de keizer van het Heilige Romeinse Rijk, waar Utrecht sinds het jaar 925 toebehoorde, tot zijn beschikking had. Het paleis werd gebouwd tegen de . . . Map (db m122868) HM
14Netherlands, Utrecht — St. Jacobsgasthuis / St. James' Guest House
Het pand rechts (nr. 213) was het hoofdhuis van het St. Jacobsgasthuis, waar pelgrims naar Santiago de Compostella onderdak kregen. Naast een ziekenzaal en een passantenverblijf bezat het gasthuis een kapel. Achter het deurtje rechts begint de . . . Map (db m100414) HM
15Netherlands, Utrecht — Universiteit Utrecht / Utrecht University
De Universiteit Utrecht Dit Academiegebouw werd ln 1896 door de stad Utrecht aan de universiteit geschonken. Het is nog altijd haar ceremoniële hart, waar de grote academische plechtigheden plaats vinden. In de medaillons onder . . . Map (db m100616) HM
16Netherlands, Utrecht — Utrechtse Sodomieprocessen / Utrecht Sodomy Trials
18e eeuw Sodomie Baron Blomsaet en 17 andere mannen werden in Utrecht veroordeeld en gewurgd Hun daden verzwegen Vandaag Homoseksualiteit Mannen en vrouwen kiezen in vrijheid [English translation:] 18th . . . Map (db m100424) HM
17Netherlands, Utrecht — Verzetsmonument Utrecht / Utrecht Resistance Monument
1940 - 1945 Gedenk uw dooden die den goeden strijd gestreden hebben in gerechtigheid. Draagt voort hun vlam, zij zijn gebleven, maar in dien gloed wordt ons nieuw leven. [English translation:] Remember your dead, those . . . Map (db m100607) WM
18Netherlands, Utrecht — Voormalig Klooster en Later Weeshuis / Former Monastery and Later Orphanage
Van het al vóór 1290 gebouwde Regulierenklooster is de oude opzet nog bewaard gebleven, waaronder een groot deel van de kloosterkerk en de kloostergebouwen rond de pandhof en kloostergang. Na de Reformatie werd in 1582 het klooster het onderkomen . . . Map (db m100373) HM
 
Paid Advertisement
Apr. 11, 2021