Marker Logo HMdb.org THE HISTORICAL
MARKER DATABASE
“Bite-Size Bits of Local, National, and Global History”
“Bite-Size Bits of Local, National, and Global History”

Utrecht, Netherlands
 

Universiteit Utrecht / Utrecht University

 
 
De Universiteit Utrecht / Utrecht University Marker image. Click for full size.
By Andrew Ruppenstein, November 23, 2016
1. De Universiteit Utrecht / Utrecht University Marker
Inscription.  De Universiteit Utrecht

Dit Academiegebouw werd ln 1896 door de stad Utrecht aan de universiteit geschonken. Het is nog altijd haar ceremoniële hart, waar de grote academische plechtigheden plaats vinden. In de medaillons onder de gootlijst zijn de portretten van beroemde hoogleraren van vóór 1896 aangebracht. Het gebouw is in de stijl van de neo-renaissance opgetrokken. Daardoor contrasteert het met de gotiek van het complex aan de Dom. Van dat complex zijn de Pandhof en de daarnaast gelegen Kapittelzaal of Aula door de stad aan de universiteit ter beschikking gesteld. Dat gebeurde in 1636, het oprichtingsjaar van de universiteit. In de Aula werden de eerste colleges gegeven. In 1579 werd hier de Unie van Utrecht gesloten. Een aantal Nederlandse gewesten bundelde in dit verdrag de krachten in de strijd tegen de Spaanse overheersing. Dat was het begin van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, voorloper van het huidige koninkrijk. Het wapen van de Universiteit Utrecht stelt een stralende zon voor met het stadswapen in het midden. Het omschrift luidt: SOL lUSTlTlAE ILLUSTRA NOS (Zon der Gerechtigheid, verlicht
Universiteit Utrecht / Utrecht University Marker - Wide View image. Click for full size.
By Andrew Ruppenstein, November 23, 2016
2. Universiteit Utrecht / Utrecht University Marker - Wide View
The marker is visible here on the far left, mounted on the wall, just above the bicycles.
ons).

Aangeboden op 4 september 1996 door studentenvereniging Unitas Studiosorum Rheno-Traiectina aan de Universiteit Utrecht ter gelegenheid van het 360-jarig bestaan van de universiteit.

Utrecht University

The Academiegebouw (academy building) was donated to the university by the city of Utrecht in 1896. It still serves as the university's ceremonial centre, where major academic functions are held. The portraits in the medallions underneath the cornice represent famous university professors from before 1896. The style of the building is neo-Renaissance, which contrasts with the Gothic style of the Dom Church complex. The Pandhof (cloisters) and the Great Chapter House, now called the Auditorium, were given in use to the university by the City in 1636, the year in which the university was founded. The first lectures at the university were held in the Auditorium. The Union of Utrecht was formed in the Great Chapter House in 1579. In this treaty, several Dutch provinces joined forces against Spanish oppression. This marked the beginning of the republic of the United Provinces, the predecessor of the present-day Kingdom of the Netherlands. The university's coat of arms is a radiant sun with the City of Utrecht's coat of arms in its centre. The circumscription reads: SOL IUSTITIAE ILLUSTRA NOS (May the Sun of Justice Shine upon Us).

Presented
Universiteit Utrecht image. Click for full size.
Postcard by J.H. Schaefer, Amsterdam, circa 1905
3. Universiteit Utrecht
September 4, 1996 to Utrecht University on the occasion of its 360th anniversary by the Unitas Studiosorum Rheno-Traiectina student union.
 
Erected 1996 by Unitas Studiosorum Rheno-Traiectina.
 
Topics. This historical marker is listed in this topic list: Education.
 
Location. 52° 5.423′ N, 5° 7.334′ E. Marker is in Utrecht. Marker is at the intersection of Domplein and Korte Nieuwstraat on Domplein. Touch for map. Marker is at or near this postal address: Domplein 29, Utrecht 3512, Netherlands. Touch for directions.
 
Other nearby markers. At least 8 other markers are within walking distance of this marker. Het Runensteen van Jelling Afgietsel / The Jelling Runestone Replica (a few steps from this marker); In Het Voetspuur Van Sint Maarten / In the Footsteps of Saint Martin (within shouting distance of this marker); Claustraal Huis van Oudemunster / Canon House of the Former Oudmunster Church (within shouting distance of this marker); Verzetsmonument Utrecht / Utrecht Resistance Monument (within shouting distance of this marker); Utrechtse Sodomieprocessen / Utrecht Sodomy Trials (within shouting distance of this marker); Paleis Lofen (about 90 meters away, measured in a direct line); a different marker also named Paleis Lofen (about 120 meters away); Maartensbrug en Oude Gracht / "St. Martin's Bridge" on the Old Canal (about 120 meters away). Touch for a list and map of all markers in Utrecht.
 
Also see . . .
Paid Advertisement
Click on the ad for more information.
Please report objectionable advertising to the Editor.
 Utrecht University - History (Wikipedia). (Submitted on December 23, 2016.)
 
 
Credits. This page was last revised on August 22, 2020. It was originally submitted on December 23, 2016, by Andrew Ruppenstein of Sacramento, California. This page has been viewed 231 times since then. Photos:   1, 2, 3. submitted on December 23, 2016, by Andrew Ruppenstein of Sacramento, California.
Paid Advertisement
Mar. 2, 2021