Marker Logo HMdb.org THE HISTORICAL
MARKER DATABASE
“Bite-Size Bits of Local, National, and Global History”
“Bite-Size Bits of Local, National, and Global History”
Nyborg in Nyborg Kommune, Southern Denmark, Denmark — Northen Europe (a Nordic Country in Scandinavia)
 

Nyborg Stjerneskanse / Nyborg's Star Redoubt

 
 
Nyborg Stjerneskanse / Nyborg's Star Redoubt Marker image. Click for full size.
Photographed By Andrew Ruppenstein, September 26, 2018
1. Nyborg Stjerneskanse / Nyborg's Star Redoubt Marker
Inscription.   Nyborg Stjerneskanse står efter mange års glemsel og forfald igen synlig i det østfynske landskab. Skansen vidner om århundreders behov for at sikre de danske farvande og beskytte tandoverfarten på tværs af det danske rige. Med den nylige renovering af den gamle skanse synliggøres endnu et kapitel om Nyborgs position som Danmarks Riges Hjerte og rollen som infrastrukturelt knudepunkt i det danske rige.

Skansen blev opført i årene 1658-59, hvor den anden såkaldte Karl X. Gustav-krig fandt sted. En svensk hær havde besat Nyborg og havde sin hovedlejr øst for byen på den naturlige tange "Østerø": Området bestod dengang af store vådområder med få overgange til "øen", og ydede derfor effektivt beskyttelse for den svenske hærs krigslejr. Stjerneskansen blev bygget af svenskerne for at sikre den nordlige overgang til Østerøen.

Med tiden forfaldt den gamle Stjerneskanse, og først i forbindelse med udbruddet af krigen mellem Danmark og England i 1807 besluttede Kronprins Frederik (d. 6.) at renovere skansen. Den blev ombygget til et rektangulært anlæg, hvori de to vestvendte stjerner blev bevaret. Krigsministeriet solgte i 1899

Paid Advertisement
Click on the ad for more information.
Please report objectionable advertising to the Editor.
Click or scan to see
this page online
Stjerneskansen til den lokale apoteker, som lod krudthuset ombygge til den nuværende slotslignende bygning. I 2014 besluttede den nuværende ejer på eget initiativ og bekostning at renovere og istand-sætte skansen i samarbejde med Kulturstyrelsen, Nyborg Kommune og Østfyns Museer.

Området er ikke offentligt tilgængeligt

-

Nyborg's Star Redoubt is after many years of neglect again visible in the Eastern Funen landscape. The redoubt stands as a testimony of centuries needs to secure Danish waters and protect the main road across the Danish kingdom. The recent renovation visualises an important chapter regarding Nyborg's position as the heart of the Kingdom - and as an infrastructural center in the realm.

The redoubt was erected in 1658-59 during the second so-called Karl X. Gustav War. A Swedish army had occupied Nyborg and stationed the main camp east of the city, on the natural isthmus "Østerø". At that time, the area consisted of large wetlands with few access points to the isthmus and therefore provided an effective protection for the Swedish war camp. The Star Redoubt was in fact built by the Swedes to secure the northern access point to the isthmus.

Eventually, the old redoubt fell into decay - but in connection with the outbreak of the war between Denmark and England in 1807, it was decided by Crown Prince Frederick (VI of Denmark) to

Nyborg Stjerneskanse / Nyborg's Star Redoubt Marker - wide view image. Click for full size.
Photographed By Andrew Ruppenstein, September 26, 2018
2. Nyborg Stjerneskanse / Nyborg's Star Redoubt Marker - wide view
renovate the redoubt. It was converted into a rectangular redoubt, from which two star points are preserved. In 1899 the War Department sold the redoubt to a local pharmacist whom remodeled the old gun powder house into the current castle-like building. The current owner decided in 2014, on his own initiative and expenses, to renovate and refurbish the redoubt in cooperation with The Danish Agency for Culture, Nyborg Municipality and The Museum of Eastern Funen.

The area is not open to the public.
 
Topics. This historical marker is listed in this topic list: Forts and Castles. A significant historical year for this entry is 1807.
 
Location. 55° 18.959′ N, 10° 48.79′ E. Marker is in Nyborg, Syddanmark (Southern Denmark), in Nyborg Kommune. Marker is at the intersection of Østerøvej and Vagtstien, on the left when traveling north on Østerøvej. Touch for map. Marker is in this post office area: Nyborg, Syddanmark 5800, Denmark. Touch for directions.
 
Other nearby markers. At least 2 other markers are within walking distance of this marker. 3rd Regiment Operation Safari World War II Memorial (about 150 meters away, measured in a direct line); Strandporten / Strand Port (approx. 1.5 kilometers away).

 
The old gunpowder house - now a private residence image. Click for full size.
Photographed By Andrew Ruppenstein, September 26, 2018
3. The old gunpowder house - now a private residence
 
 
Credits. This page was last revised on October 2, 2018. It was originally submitted on October 2, 2018, by Andrew Ruppenstein of Lamorinda, California. This page has been viewed 452 times since then and 309 times this year. Photos:   1, 2, 3. submitted on October 2, 2018, by Andrew Ruppenstein of Lamorinda, California.

Share this page.  
Share on Tumblr
m=124134

CeraNet Cloud Computing sponsors the Historical Marker Database.
U.S. FTC REQUIRED NOTICE: This website earns income from qualified purchases you make on Amazon.com. Thank you.
Paid Advertisements
 
 

Dec. 5, 2023