Marker Logo HMdb.org THE HISTORICAL
MARKER DATABASE
“Bite-Size Bits of Local, National, and Global History”
“Bite-Size Bits of Local, National, and Global History”
Sopot, Pomerania, Poland
 

Muzeum Sopotu

Museum of Sopot

 
 
Muzeum Sopotu Marker image. Click for full size.
Photographed By Steve Masler, June 21, 2019
1. Muzeum Sopotu Marker
Inscription.  

Muzeum Sopotu
Godziny Otwarcia
w okresie letnim: wtorek – niedziela 10.00-17.00
w okresie zimowym: wtorek – niedziela 10.00-16.00
W niedzielę wstęp do Muzeum jest bezpłatny

Muzeum Sopotu zostało powołane do życia w lutym 2001 roku. Na siedzibę nowo powstałej placówki wybrano zabytkową eklektyczną willę, położoną w ogrodzie tuż przy sopockiej plaży. Budowlę wzniesiono w latach 1903-1904 dla rodziny gdańskiego kupca i przedsiębiorcy Emsta Augusta Claaszena (1853-1924). Zaprojektowana przez sopockiego architekta Waltera Schulza, uosabia genius loci Sopotu - miasta, które prawa miejskie otrzymało w 1901 roku, ale którego historia sięga wiele stuleci wstecz od średnio- wiecznego grodziska i wsi rybackiej położonych na mokradlach, przez tereny rezydencji zamożnego patrycjatu i arystokracji, do kurortu o europejskiej renomie.

Willa zarówno oferuje wgląd w historię i kulturę czasów minionych, jak i stanowi przestrzeń dla wyobraźni i refleksji
Paid Advertisement
Click on the ad for more information.
Please report objectionable advertising to the Editor.
Click or scan to see
this page online
nad współczesnym charakterem miasta.

Muzeum Sopotu organizuje wystawy projekty społeczne i edukacyjne poswie. cone kulturze i historii miasta. W zbiorach Muzeum znajdują się zabytki artystyczne oraz historyczne związane z dziejami Sopotu, w tym przedmioty kultury materialnej, wyroby rzemiosła artystycznego fotografie, pocztówki, plakaty i numizmaty Misja Muzeum jest zglebianie i popularyzacja wiedzy na temat miasta poprzez budowanie żywej relacji z mieszkańcami oraz działalność naukowo-badawcza.

W 2013 roku Muzeum otrzymało nagro de Sybilla za projekt Sopocianie, którego celem jest ukazanie bogactwa i różnorod ności życiorysów postawi dokonań wielonarodowej spoleczności. Muzeum gromadzi relacje ustne oraz archiwizuje zdjęcia i dokumenty ze zbiorów prywatnych pro wadzi również działalność wydawnicza, na która składają się różnorodne publikacje o charakterze naukowym i popularyzatorskim.

Pierwszy właściciel i fundator willi, Emst Claaszen, urodził się w Gdańsku w 1853 roku. Wywodził się on ze średniej warstwy mieszczanstwa gdanskiego Ambicje i pracowitość uczyniły go zamożnym właścicielem dobrze prosperujących firm zajmujących się między innymi
Museum of Sopot Marker - English and Russian text image. Click for full size.
Photographed By Steve Masler, June 21, 2019
2. Museum of Sopot Marker - English and Russian text
eksportem cukru i alkoholi oraz silników samochodowych Daimlera. Wysoki status społeczny Claaszena dodatkowo podkreślała funkcja przedstawiciela konsularnego Stanów Zjednoczonych w okresie przed I Wojna Światową. Dwukrotnie żonaty był ojcem syna Artura z pierwszego matżeństwa i dwóch córek, Teodory i Ruth.

Ernst Claaszen, jako osoba znakomicie wykształcona (uczył się między innymi w Anglii), interesował się także sztuką. Jego styl życia przyczynił się do powstania kolekcji wyrobów rzemiosła artystycznego, sztuki dekoracyjnej. użytkowej i sztuki wysokiej. Claaszen wyksztatcit szczególne zamitowanie do mebli reprezentujących wielką tradycje gdańską. Kontakty służbowe z Anglią sprawiły, że w domu nie brakowało również akcentów kultury angielskiej, czy to w zdobieniach krzeset w stylu chippendale, czy w przedstawieniach rodzajowych dekorujacych ściany pomieszczeń.

Jadalnia wyposażona była w gdańskie meble baroko we i holenderskie fajanse z Delft, a przylega werandaw wypoczynkowe meble wiklinowe. W salonie dominował alabastrowy kominek, a ściany zdobily olejne portrety rodzinne. Obrazy gdańskich i holenderskich mistrzów oraz populare wówczas grafiki angielskie dekorowaly
Paid Advertisement
Click on the ad for more information.
Please report objectionable advertising to the Editor.
sciany buduaru, w którym wypoczywała pani domu. Na piętrze usytuowane były sypialnie: największa, należąca do Esta i Marty Claaszenów oraz mniejsze - syna i dwóch córek.

Wreprezentacyjnych pomieszczeniach willi do dzis zo baczyć można secesyjne dekoracje - zachowały się oryginalne elementy stolarki drzwi i okien, drewniane żaluzje okienne, debowe posadzki oraz dawne elek- tryczne oswietlenie jadalni. Poddasze zamieszkiwała służba domowa. W piwnicy natomiast znajdowało się gospodarcze zaplecze domu - kuchnia i sklad na opat. Na tym poziomie umieszczony był również piec centralnego ogrzewania - willa miała bardzo nowo- czesny jak na owe czasy system grzewczy: miejsce tradycyjnych pieców kaflowych zajely kaloryfery z wyražnymi zdobieniami z epoki.

Muzeum Sopotu
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 8, 81-724 Sopot
tel. 58 551 22 66, www.museumsopolu.pl

English:
The Museum of Sopot was founded in February 2001. A historic and eclectic villa situated in a garden by the beach in Sopot was selected as the seat of the newly-established museum. The villa was built in 1903-1904 for the family of the Gdansk merchant and entrepreneur Ernst August Claaszen (1853-1924). Designed by the Sopot architect Walter Schulz, the building epitomises the genius loci of Sopot, a town which received its municipal rights in 1901 but whose history goes back many centuries: from a medieval stronghold and fishing village situated on marshlands through the era of lands owned by wealthy patricians and aristocrats to a health resort of European note. Built at the beginning of the 20th century the villa both offers a look into the history and culture of bygone times and also constitutes a space for the imagination and reflection into the contemporary character of the town.

The founder and first owner of the villa, Ernst Claaszen, was born in Gdansk in 1853 having emerged from the middle class of the Gdansk bourgeoisie. His ambition and diligence made him the wealthy owner of prosperous companies Claaszen's high social status was emphasised by his honorable function as the consular representative of the USA in the period before the First World War. He was married twice and was the happy father of his son Arthur from his first marriage and two daughters Theodora and Ruth.

Very well educated, including in England, Ernst Claaszen was a man interested in art. His companies dealing in among other things the export of sugar, alcohol and Daimler car engines brought him wealth, thanks to which he built the family home. Born in Gdansk and coming from a family which had arrived there from the Netherlands, he developed a particular love for furniture representing Gdansk's great traditions. His official contacts with England meant that there was no lack of accents connected with English culture whether in ornamentation of Chippendale-style chairs or in genre paintings decorating the walls of the rooms. Ernst Claaszen's passion for collecting in accordance with the spirit of bourgeois aesthetics at the end of the 19th century led to the foundation of a collection of objects of artistic craftsmanship as well as decorative utilitarian and high art. The dining room was furnished with Gdansk Baroque furniture and Dutch faience from Delft. From the dining room you could pass to the veranda, which was furnished with wider lounge furniture and to the salon. The spacious salon was dominated by an alabaster fire-place. The walls were adorned by among other things, family portraits in oils. Paintings by Gdansk and Dutch masters and the then popular English engravings of genre and mythological scenes decorated the walls of the boudoir in which the lady of the house rested. The first floor housed the bedrooms: the largest belonged to Ernst and Marta Claaszen while the smaller ones belonged to the son and two daughter. To this day you can still see Art Nouveau decorations (woodcarvings and mouldings) in the formal rooms Original elements have been preserved in the wooden doors and windows the wooden shutters, oak floors and the old electric lighting in the dining room. The attic was inhabited by the domestic staff. In the cellar on the other hand were the house's utility rooms - the kitchen and the firewood store. This level also housed the central-heating stove, the villa had a very modern heating system for the time. The place of traditional tiled furnaces was taken by radiators with clear period decorations.

Russian:
Вилла было построена в 1903-1904 годах праньским купцом Эрнстом Августом Клоашеном по проекту Вальтера Шульца Домашние служебные помещения на корились в цокольном этаже. На первом этаже были парадные комнаты, стопово, обставленная пданьской борочной мебельо и голландским фаянсом из Дель фта, а также салон, урошенный аnебостровым камином, над которым висели выполненные маслом семейные портреты. Гданьская дверь в стиле рококо вела и столовой в будуар хозяйки дома, который был украшен картинами гдоньских и топлоноскиос мослеров и популярной в то время английской графикой на ми фологические и жанровые темы. С веранды, выполнявшей функцию тн зим- него сада", типичной для сопотской архитектуры и оборудованной легкой плете ной мебелью, открываnа вид на широкую террасу и окресный пляж На втором этооке были расположены чертыре спальни. В мансарде находились комнаты для прислуги. Обстановка парадных комнат на первом этаже восходило к тро- диции гдоньсоиск мещанских комени. Многие элементы сопатской обстановки несомненно перешли на предыдущих домов - Клоошены издавна были владель цом и нескольоос доньсого комени. Эрнст Авгус Клоошен родило в Гданьске в 1853 г. и умер в Сопоте в 1924 г. Он получил хорошее профессиональное образование, стажировался в Англии, и в начале 80-х годов X открыл предприятие по экспорту сахара из Гданьска в Антио Владел несколькими доходными фирмами и предприятиями, а при биоительно с 1900 года носи титут консульского агенто США в Гданьске. В 1885 г. женила на дочери городского советника Рудольфа Беньямина Венд- то. Молоденькая Анес умерла в 1886 г. через несколько дней после рождения oына Артура. В 1889 г. Эрнст Клоошен женило вновь на Марте Штайнмайер, дочери землевладельца и коневода из Гробованад Вислой. Спустя год на свет появилась старшая дочь - Теодора, а по прошествии 17 лет - валодшая дочь и лю бимица родителей Рут Асо.

Счосевая семейная жизнь в сопотоком доме, в приятном соседстве и краси вом окружении, оборвалось с началом Первой мировой войны. Глубокий экономический кризис не обошел и процветавшуто до той поры фирму Клошена. В 1915 г. на далёком русском фронте погиб сын Артур Война закончилась. Conor понемногу возвращаnd к своим давним функциям. По Версальскому до- говору Conor оказала в пределах Вольного города Гданьско. Очередной кризис постих семьо в 1924 Эрнст покончил жизнь самоубий- ством. Морта с младшей дочерью Рут осталось без жизненных средств. Она но- чала постепенно распродовать родовое имущестно, что в конечном итоге приве по к продаже виллы. В 1928 г. новым владельцем дома стал Оскар Мельэнер Гданьска, владелец линейного заводаи фабрики мошин. После смерти Оскара в 1932 г. дом перешел к его сыну Херберту, который жип здесь вместе с женой Идой и дума детьми до весны 1945 г. Ира Мельонер вместе с детьми выехала o Conora no моро в 1945 г. Херберт был призван в ряды городской граждан ской обороны. В прекрасно сохранившей випne Knоошена, ставшей соб- ственносма канцеларии Президента Польши Болеслава Берута, осенью 1945 г. поселило зугениуш Касовский, который вскоре возглавил Правительственное Представительство по делом Побережы.

В 1947 г. усирионошийс солинский террор обратился против довоенной ин непригенции учествовавшей в восстановлении разрушенной страны. В 1948 г. Контковсой вместе с семьей вынужден был покинуть виллу. До 1980 г. випла Knоошено функционировала как ценнейший обьек в комплексе правительствени ных и военных зданий удобно расположенных недалеко от плажа. В 1981 г. випno саnа собственносно гины Conor. Городские власти разместили здесь Пcotonorоnедагогическую консультиро, которая находилось в этом месте до 2001 г. В феврале 2001 г здание было передано под новоорганизованный Музей Сопото. В том же году начались ремонтно-реставрационные работы, B августе 2005 г. в Бад Пирмонте умерла Рут Кох из рода Knaaшен. Носледники передали Музео Conora семейный архив вместе с оригинальными предметами преочей обстановки пиліnы.
 
Erected by Muzeum Sopotu.
 
Topics. This historical marker is listed in these topic lists: ArchitectureArts, Letters, Music. A significant historical year for this entry is 1903.
 
Location. 54° 26.406′ N, 18° 34.576′ E. Marker is in Sopot, Pomorskie (Pomerania). Marker can be reached from Ksiecia Józefa Poniatowskiego. Touch for map. Marker is at or near this postal address: Ksiecia Józefa Poniatowskiego 8, Sopot, Pomorskie 81-724, Poland. Touch for directions.
 
Other nearby markers. At least 3 other markers are within 11 kilometers of this marker, measured as the crow flies. Willa Ernsta Claaszna (a few steps from this marker); Dworzec Morski/Maritime Station (approx. 10.5 kilometers away); Żura Wielki - Brama Portowa/The Great Crane Gateway to the Port (approx. 11.2 kilometers away).
 
 
Credits. This page was last revised on February 12, 2022. It was originally submitted on August 4, 2019, by Steve Masler of Memphis, Tennessee. This page has been viewed 154 times since then and 7 times this year. Photos:   1, 2. submitted on August 4, 2019, by Steve Masler of Memphis, Tennessee. • J. Makali Bruton was the editor who published this page.
 
Editor’s want-list for this marker. A wide view photo of the marker and the surrounding area together in context. • Photos of the museum and grounds. • Review and correction of the marker text. • Review and correction of the location information. • Can you help?

Share this page.  
Share on Tumblr
m=137500

CeraNet Cloud Computing sponsors the Historical Marker Database.
Paid Advertisements
 
 

Jun. 10, 2023