Marker Logo HMdb.org THE HISTORICAL
MARKER DATABASE
“Bite-Size Bits of Local, National, and Global History”
“Bite-Size Bits of Local, National, and Global History”
Near Acarlar in Selçuk, İzmir, Turkey
 

Terrace House 2

Yamaç Ev 2

 

— Das Hanghaus 2 —

 
Terrace House 2 Marker image. Click for full size.
Photographed By Barry Swackhamer, May 2, 2015
1. Terrace House 2 Marker
Captions (English / Turkish): 1. & 2. Terrace House 1 and 2, 1967 and 2002 / Yamaç Ev 1 ve 2, 1967 ve 2002; 3. Earthquake destruction in Residential Unit 7's peristyle court / Oturna Birimi 7'nin peristyle avlusunda depresm tahribati; 4. Ivory frieze from Terrace House 2 / Yamaç Ev 2'den filidigi friz.
Map of Terrace House 2 on the left. Click on image to enlarge it.
Inscription.  English:
The traces of settlement on the northern slope of Mount Bülbül go back to the Archaic period (7th/6th century B.C.) when this area was used as a cemetery. During the Hellenıstıc period (ca. 200 B.C.) this slope was articulated with extensive terraces and, in addition to this, a detailed and unstructured development was built.

Terrace House 2 is today defined as a 4,000 m2 insula (a rental house for several parties): over three terraces six separate residential units with separate entrances were originally constructed. Two alleys flanked the insula covering a difference in ground elevation of 27.5 m. The north front of the Terrace House 2 bordered the Curetes Street with a series of tabernae (shops), whereas the 'Terrace House Street" complying with the street grid formed the southern limit.

The residential units built during the early Roman Imperial period (ca. A.D. 20) are characterized by a multi-storeyed peristyle courtyard around which the living space and work areas were assorted. Water supply and drainage occurred thorough shaft wells, and a branched canal system
Terrace House 2 Marker image. Click for full size.
Photographed By Barry Swackhamer, May 2, 2015
2. Terrace House 2 Marker
Click or scan to see
this page online
was also provided. While the reception rooms were richly decorated, the domestic work areas such as toilets and kitchens were simply furnished. The lost upper floors, in which rooms for receptions and banquets were located, should be imagined as having been especially luxurious.

Besides numerous small-scale and individual modifications, a total of four or five architectural phases affecting the Terrace House 2 could be identified. Through these reconfigurations, two residential units (3 and 5) were created out of one on the middle terrace; furthermore, a city palace (6) was built at the expense of Residential Unit 4, shrinking its living space.

A series of earthquakes in the 3rd century A.D. put a sudden end to the dwellings in the city centre of Ephesos. The unpredictable natural disaster however resulted in a partly undisturbed inventory of domestic utensils preserved in the earthquake strata.

In the late antique period, at first the ruin was provisionally adapted and used, and only during the 5th century A.D. rebuilding measures can be attested. An extensive reorganization of the area took place, however, only in the 7th century, when an early Byzantine handcraft quarter with mills, smithies and potteries was established over the Roman residential building.

Turkish:
Bülbül Dağı'nın kuzey yamacındaki yerleşim
Terrace House 2 image. Click for full size.
Photographed By Barry Swackhamer, May 2, 2015
3. Terrace House 2
izleri, Arkaik Çaǧ'a (İ.Ö. yüzyıl) kadar geri gitmektedir. Ozamanlarda bu alan mezarlık olarak kullanılmıştır. Helenistık Dönem'de (yaklaşık İ.Ö. 200) yamaç, çok sayıdaki teras duvarıyla parçalara bolunmuş, daha sonra ise küçük ünitelerden oluşan, plansız bir yapılaşmaya maruz kalmıştır.

Yamaç Ev 2 günümüzde yaklaşık 4.000 m2'lik büyük bir ada (insula) (pek çok kişiye kiralanan bir ev) olarak tanımlanabilir: Üç teras uzerinde herbirinin girişi ayrı olan aiti farklı oturma birimi bulunmaktadır. Adanın her iki yanında 27,5 m'lik bir seviye farkını kapatan iki adet sokak bulunur Yamaç Ev 2'nin kuzey cephesi Kuretler Caddesi üzerinde bir sıra taberna (dükkan) ile sınırlanmakla, Efes şehrinin ızgara planına uyan 'Yamaç Ev Caddesi' de güney sınırı oluşturmaktadır.

Erken Roma İmparatorluk Dönemi'nde (İ.S. 20 civarı) inşa edilmiş olan oturma birimleri çok katlı, şıra sütunlarla çevrili (peristil), etrafında oturma ve ev idaresine yönelik çalışma mekanlarının gruplandığı birer merkezi avlu ile karakterize edilmiştir. Su ihtiyacı ve gideri,
Terrace House 2 image. Click for full size.
Photographed By Barry Swackhamer, May 2, 2015
4. Terrace House 2
kuyularla sağlandığı gibi, pek çok kola ayrılan bir kanal sistemi de mevcuttu. Evin resmi kabul salon veya odaları zengin süslemelerle donatılmışken, mutfak ve tuvalet gibi, evin çalışma ve kullanıma yönelik kısımları daha basit bırakılmıştır. Günümüze ulaşmayan, misafir ağırlama ve ziyafet amacıyla kullanılan üst katların özellikle lüks katlar olduğu düşünülmektedir.

Çok sayıda ufak tefek ve tek tek onarımın Yamaç Ev 2'yi tümden etkileyen toplam dört veya beş iane yapı evresi saptanabilmiştir. Bu yemden şekillendirmelerde orta terastan iki adet oturma birime (3 ve 5) yapılmış, bunun da ötesinde Oturma Birimi 4'un toplam alanını hayli küçülten bir de kent sarayı (6) inşa edilmiştir.

İ.S. 3. yüzyılda ardarda meydana gelen depremler sonucunda Efes'in şehir merkezinde oturmak. imkansız bir hale gelir Bu öngörülemeyen doğal afet sonucunda tahribat tabakalarında evlere ait her tür eşya kısmen de olsa korunagelmiştir.

Geç Anlık Çağ'da kalıntılar acil ihtiyaçlara cevap verecek, şekilde uyarlanarak kullanılmış, ancak İ.S. 5 yüzyıl süresince birtakım
Terrace House 2 image. Click for full size.
Photographed By Barry Swackhamer, May 2, 2015
5. Terrace House 2
mimari önlemler alınmıştır. Alanın tamamiyle yeniden düzenlenmesi ise ancak İ.S 7. yüzyılın başında gerçekleşmiş, Roma Dönemi evlerinin üzerinde değirmenler, nalbantlar ve çömlekçilerin olduğu bir Erken Bizans Danemi zanaatçılar mahallesi kurulmuştur.

German: To read the German text, click on the marker image to enlarge it.
 
Erected by Kültür ve Turizm Bakanlıǧı and Osterreichisches Archaologisches Institut.
 
Topics. This historical marker is listed in this topic list: Settlements & Settlers.
 
Location. 37° 56.316′ N, 27° 20.497′ E. Marker is near Acarlar, İzmir, in Selçuk. Marker can be reached from Efes Yolu close to Dr. Sabri Yayla Boulevard (İzmir Route D515). Touch for map. Marker is in this post office area: Acarlar, İzmir 35920, Turkey. Touch for directions.
 
Other nearby markers. At least 8 other markers are within walking distance of this marker. The Hellenistic Fountain and the Hexagon (a few steps from this marker); The Latrine (a few steps from this marker); The Temple of Hadrian (a few steps from this marker); Peristyle Courtyard of Dwelling Unit 6 (within shouting distance of this marker); The Heroon of Androclos (within shouting distance of this marker); The So-Called Alytarchs' Stoa
Mosaic in Terrace House 2 image. Click for full size.
Photographed By Barry Swackhamer, May 2, 2015
6. Mosaic in Terrace House 2
(within shouting distance of this marker); Hadrian's Gate (within shouting distance of this marker); The So-Called House of Pleasure (within shouting distance of this marker). Touch for a list and map of all markers in Acarlar.
 
More about this marker. This marker is on the grounds of the ruins of the Roman city of Ephesus (Efes).
 
Also see . . .  A Slice of Roman City Life – Terrace House 2 at Ephesus -- Peter Sommer Travels. Terrace House 2 (a similar, but less well-preserved block, Terrace House 1, stood next to it) is located in the heart of ancient Ephesus, immediately by Kouretes Street – the major artery connecting the lower and upper parts of town – and close to some of the city’s most iconic monuments as well as to its main market. In other words, the area would have been considered a premium piece or urban real estate throughout the history of Ephesus (Submitted on June 20, 2015, by Barry Swackhamer of Brentwood, California.) 
 
Diagram of Terrace House 2 image. Click for full size.
Photographed By Barry Swackhamer, May 2, 2015
7. Diagram of Terrace House 2
The exhibit entrance is at the top.
 
 
Credits. This page was last revised on February 2, 2022. It was originally submitted on June 20, 2015, by Barry Swackhamer of Brentwood, California. This page has been viewed 393 times since then and 27 times this year. Photos:   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. submitted on June 20, 2015, by Barry Swackhamer of Brentwood, California. • Andrew Ruppenstein was the editor who published this page.

Share this page.  
Share on Tumblr
m=84543

CeraNet Cloud Computing sponsors the Historical Marker Database.
Paid Advertisements
 
 

Aug. 15, 2022