Marker Logo HMdb.org THE HISTORICAL
MARKER DATABASE
“Bite-Size Bits of Local, National, and Global History”
“Bite-Size Bits of Local, National, and Global History”
Odense in Odense Kommune, Southern Denmark, Denmark — Northen Europe (a Nordic Country in Scandinavia)
 

Kongemord og Tordenskræpper / Royal Murder and Red Butterbur

 
 
Kongemord og Tordeskræpper / Royal Murder and Red Butterbur Marker image. Click for full size.
Photographed By Andrew Ruppenstein, September 26, 2018
1. Kongemord og Tordeskræpper / Royal Murder and Red Butterbur Marker
The background picture on the marker shows a butterfly on some red butterbur flowers. (Click on photo to enlarge.)
Inscription.   Her i H.C. Andersenhaven har du udsigt til både Skt. Knuds Kirke (domkirken), Skt. Knuds Kloster og den lille Klosterhave. Alle bærer de navn efter Knud den Hellige. der var konge af Danmark i år 1080-86. Kong Knud var upopulær, især på grund af hans skatteudskrivninger og hans indkaldelse til et krigerisk felttog mod England. På flugt fra oprorere sogte Knud og hans lensmænd ly i den hedengangne Skt. Albani Kirke. I folge munken Ælnoths beretning floj et spyd ind ad vinduet og dræbte kongen, mens han bad foran alteret. Hans brodre, Oluf Hunger og Erik Ejegod, fik ham ophojet til helgen og hidkaldte engelske benedektinermunke for at dyrke Skt. Knuds minde. I krypten under Skt. Knuds Kirke kan man se helgenskrinet med Knuds jordiske rester.

Skt. Knuds-munkene var lærde og foretagsomme folk, der medbragte viden om teglproduktion og molledrift. De byggede klostret. der stoder op til kirken og Munke Molle ved åen. Op igennem middelalderen blev klosteret udbygget med længer og haver. Den lille Klosterhave er dog forst anlagt i1920-erne. Den indeholder 125 lægeplanter, hvoraf mange er indfort af munke i middelalderen. Bl.a. Rod

Paid Advertisement
Click on the ad for more information.
Please report objectionable advertising to the Editor.
Click or scan to see
this page online
Hestehov, også kaldet Tordenskræppe eller Pestilensurt, der blev brugt mod mod pestbylder og sår. Den vokser nu overalt langs åen i store kolonier. og måske genkender du den fra mange af H.C. Andersens eventyr.

H.C. Andersenhaven var indtil 1942 Fyns Stifts Læse-forenings rekreationssted - kun for medlemmer. Odense Kommune overtog stedet og satte havearki-tekterne C. Th. Sorensen og P. Wad til at indrette haven som den ser ud i dag. Centralt finder du den halvcirkelformede pergola med blomsterbede og grusstier. En smuk blanding af bynær natur og kultur-haver. Nyd blomsterduftene på en af de mange bænke, og scan QR-koden for at læse mere om kongemord og munke.

-

English translation:

Here in the H.C. Andersen Garden one has a view of St. Knuds Church (cathedral), St. Knuds Monastery, and the small monastery garden. All bear the name of Knud the Holy, who was the King of Denmark in the years 1080-86. King Knud was unpopular, especially because of his tax policies and his call for aggression against England. On the run from rebels, Knud and his followers sought shelter in the defunct St. Albani Church. According to the monk Ælnoth's account, a spear flew through the window and killed the king as he prayed in front of the altar. His brothers, Oluf Hunger and Erik Ejegod, had him canonized and called on the English Benedictine monks to cultivate

Kongemord og Tordenskræpper / Royal Murder and Red Butterbur Marker - wide view, looking south image. Click for full size.
Photographed By Andrew Ruppenstein, September 26, 2018
2. Kongemord og Tordenskræpper / Royal Murder and Red Butterbur Marker - wide view, looking south
The marker is visible here just to the right of the bridge, while the pergola mentioned on the marker is visible in the background on the other side of the bridge.
St. Knud's memory. In the crypt beneath St. Knud's Church one can see the sanctuary with Knud's earthly remains.

The monks of St. Knuds were learned and enterprising people who brought knowledge about brick production and milling. They built the monastery by the river, standing next to the church and the Monks' Mill. During the Middle Ages, the monastery was extended and gardens were added. The little monastery garden, however, was first built in the 1920s. It contains 125 medicinal plants, many of which were introduced by the monks in the Middle Ages, including, amongst others, Red Butterbur, also known as Thundercrack or Pestilence, which was used against pests and wounds. It now grows everywhere along the river in large colonies, and perhaps one may recognize it from many of H.C. Andersen's tales.

Until 1942, the H.C. Andersen Garden was the Fyns Foundation Reading Society's recreational site - for members only. The municipality of Odense took it over and had the pieces of art by Carl Th. Sorensen and P. Wad installed to decorate the garden as it looks today. In the middle one may enjoy the semi-circular pergola with flower beds and gravel paths - a beautiful blend of nature and cultural gardens. Enjoy the flower fragrances on one of the many benches and scan the QR code to read more about regicide and monks.
 
Erected by

Kongemord og Tordenskræpper / Royal Murder and Red Butterbur Marker - wide view, looking northwest image. Click for full size.
Photographed By Andrew Ruppenstein, September 26, 2018
3. Kongemord og Tordenskræpper / Royal Murder and Red Butterbur Marker - wide view, looking northwest
The view from directly behind the marker (visible in the foreground) shows a statue of Hans Christian Andersen, with St. Knuds Church behind him, as well as the monastery (the orange-ish building abutting the church).
Odense Kommune.
 
Topics. This historical marker is listed in these topic lists: Notable EventsParks & Recreational Areas. A significant historical date for this entry is July 10, 1086 CE.
 
Location. 55° 23.702′ N, 10° 23.398′ E. Marker is in Odense, Syddanmark (Southern Denmark), in Odense Kommune. Touch for map. Marker is in this post office area: Odense, Syddanmark 5000, Denmark. Touch for directions.
 
Other nearby markers. At least 8 other markers are within walking distance of this marker. Grønbenet Gakket Gangart / Washladies, Water Sprites, and Waddlers (about 210 meters away, measured in a direct line); Munke Mølle / Monks' Mill (about 240 meters away); Hans Christian Andersen - School (about 240 meters away); The Oldest Kingdom of the World (approx. 0.3 kilometers away); Ambrosius Stub (approx. 0.3 kilometers away); Nonner på Vikingborgen / Nuns at the Viking Fortress (approx. 0.3 kilometers away); Ølbryggeri Og Gelændergaranti / A Beer Brewery and the Guaranteed Railings (approx. 0.3 kilometers away); Hans Christian Andersen at Vestergade 57-59 (approx. 0.4 kilometers away). Touch for a list and map of all markers in Odense.
 
More about this marker. The marker is located in Eventyrpark (H.C. Andersen Garden), roughly in the center of the park, on the north side of the bridge that leads to a small island in the middle of the river.
 
Also see . . .
Paid Advertisement
Click on the ad for more information.
Please report objectionable advertising to the Editor.
 Canute IV of Denmark (Wikipedia). "Canute IV (c. 1042 – 10 July 1086), later known as Canute the Holy (Danish: Knud IV den Hellige) or Saint Canute (Sankt Knud), was King of Denmark from 1080 until 1086. Canute was an ambitious king who sought to strengthen the Danish monarchy, devotedly supported the Roman Catholic Church, and had designs on the English throne. Slain by rebels in 1086, he was the first Danish king to be canonized. He was recognized by the Roman Catholic Church as patron saint of Denmark in 1101." (Submitted on February 26, 2019.) 
 
 
Credits. This page was last revised on February 26, 2019. It was originally submitted on February 26, 2019, by Andrew Ruppenstein of Lamorinda, California. This page has been viewed 100 times since then and 14 times this year. Photos:   1, 2, 3. submitted on February 26, 2019, by Andrew Ruppenstein of Lamorinda, California.

Share this page.  
Share on Tumblr
m=130370

CeraNet Cloud Computing sponsors the Historical Marker Database.
U.S. FTC REQUIRED NOTICE: This website earns income from qualified purchases you make on Amazon.com. Thank you.
Paid Advertisements
 
 

Dec. 7, 2023