Marker Logo HMdb.org THE HISTORICAL
MARKER DATABASE
“Bite-Size Bits of Local, National, and Global History”
“Bite-Size Bits of Local, National, and Global History”
 
 
 
 
 
 
38 entries match your criteria.
 
 

Historical Markers in Denmark

 
Bethelskibet / Bethel Ship Marker - wide view image, Touch for more information
By Andrew Ruppenstein, September 19, 2018
Bethelskibet / Bethel Ship Marker - wide view
1Denmark, Hovedstaden (Københavns Kommune), Copenhagen — Bethelskibet / Bethel Ship
Her lå Bethelskibet det blev afløst af sømandshjemmet bethel Nyhavn 22 Indviet 18. marts 1906 - (English translation:) The missionary ship "Bethel" was located here. It was replaced by the Bethel Seamens' . . . Map (db m127790) HM
2Denmark, Hovedstaden (Københavns Kommune), Copenhagen — Carl and J.C. Jacobsen
Brygger Dr Phil Carl Chr H Jacobsen fødtes her den 2den marts 1842 Brygger Kaptajn J.C. Jacobsen foretog her aaret 1838 de første forsøg med fremstilling af undergæret øl - English translation: . . . Map (db m129123) HM
3Denmark, Hovedstaden (Københavns Kommune), Copenhagen — Copenhagen Business School
Copenhagen Business School (CBS) tidligere Handelshøjskolen, blev etableret i 1917 på initiativ af Danish Society for Education and Business, tidligere FUHU Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse CBS' aktiviteter . . . Map (db m125268) HM
4Denmark, Hovedstaden (Københavns Kommune), Copenhagen — Dagbladet Politiken / The Politiken Newspaper
I dette hus grundlagde Viggo Hørup, Herman Bing, og Edvard Brandes dagbladet Politiken 1. Oktober 1884 Her lå redaktionen indtil 1912 Opsat på 100-årsdagen i 1984 - (English translation:) In this . . . Map (db m125294) HM
5Denmark, Hovedstaden (Københavns Kommune), Copenhagen — En historie for en omvej / A Story of a DetourCarlsberg Breweries
Carlsbergs vugge. Siden 1603 har der været bryggergård her, den er dog brændt nogle gange. I 1845 bryggede I. C. Jacobsen her det første Bayerske øl i København i sin mors kobberkedel. Det blev så stor en succes, at han måtte udvide, . . . Map (db m129101) HM
6Denmark, Hovedstaden (Københavns Kommune), Copenhagen — Georg Brandes
. . . Map (db m125315) HM
7Denmark, Hovedstaden (Københavns Kommune), Copenhagen — Han Christian Lumbye
Her fødtes Komponisten H.C. Lumbye 2 Maj 1810 - (English translation:) The composer H.C. Lumbye was born here on May 2, 1810.Map (db m124420) HM
8Denmark, Hovedstaden (Københavns Kommune), Copenhagen — Hans Christian Andersen
. . . Map (db m124229) HM
9Denmark, Hovedstaden (Københavns Kommune), Copenhagen — Hans Christian Ørsted
I et hus på dette sted opdagede fisikeren Hans Christian Ørsted elektromagnetismen i året 1820 - (English translation:) In a house on this site the physicist Hans Christian Ørsted discovered electromagnetism in the . . . Map (db m124252) HM
10Denmark, Hovedstaden (Københavns Kommune), Copenhagen — Hans Christian Ørsted
Hans Christian Örsted boede her som professor ved universitete fra October 1824, til sin dödsdag den 9 marts 1851. - English translation: Hans Christian Ørsted lived here as a professor at the . . . Map (db m125317) HM
11Denmark, Hovedstaden (Københavns Kommune), Copenhagen — Harald Høffding
Her laa indtil 1938 Den Høffdingske Gaard Her fødtes Filosoffen Harald Høffding 11 Marts 1843 - Until 1938, the Høffding courtyard was located here. The philosopher Harald Høffding was born here on March 11, . . . Map (db m125151) HM
12Denmark, Hovedstaden (Københavns Kommune), Copenhagen — Holger Danske Gruppe War Memorial
Hans Brahe Salling Svend Borup Jensen Leo Christensen Georg Stougaard Jørn Anderson Olaf Mosolff Kaj Ohlsen Den 26. Februar 1945 blev disse frihedskæmpere fra Holger Danske-Gruppen taget af Gestapo i dette hus . . . Map (db m124171) HM WM
13Denmark, Hovedstaden (Københavns Kommune), Copenhagen — Hovedbygningen / Main BuildingKøbenhavns Universitet / University Of Copenhagen
På dette sted opførte universitetet efter reformationen i 1536 sin første hovedbygning, som nedbrændte under Københavns brand i 1728. Efter at være genopført nedbrændte den igen under englændernes bombardement i 1807. Den nuværende . . . Map (db m127263) HM
14Denmark, Hovedstaden (Københavns Kommune), Copenhagen — In Memory of Dan Uzan
יזכור Til minde om Dan Uzan På dette sted blev Dan Uzan, 37 år, myrdet af en terrorist den 15. februar 2015, mens han beskyttede gæster i Det Jødiske Hus. Ondskab kan alene overvindes ved . . . Map (db m125940) HM
15Denmark, Hovedstaden (Københavns Kommune), Copenhagen — Inge Lehmann1888-1993
Seismologen Inge Lehmann (1888-1993) fik sit videnskabelige gennembrud i 1936, da hun udgav forskningsartiklen P'. I den beskrev hun, at de seismologiske bølger bevæger sig hurtigere i Jordens indre kerne end i områderne omkring den. . . . Map (db m123973) HM
16Denmark, Hovedstaden (Københavns Kommune), Copenhagen — J.C. Jacobsen
I dette hus fødtes 2. sept. 1811 J.C. Jacobsen Carlsbergs grundlægger Carlsbergfondets giver - English translation: J.C. Jacobsen, the founder of Carlsberg (the brewery) and donor to the Carlsberg . . . Map (db m129113) HM
17Denmark, Hovedstaden (Københavns Kommune), Copenhagen — Johan Herman Wessel
Johan Herman Wessel boede her 1772 da han skrev Kjærlighed uden Strømper - (English translation:) In 1772, Johan Herman Wessel lived here, where he wrote Love without Stockings.Map (db m128398) HM
18Denmark, Hovedstaden (Københavns Kommune), Copenhagen — Louis Pio
Aftenen før slaget på fælleden 5. maj 1872 talte Louis Pio, grundlæggeren af den dankse arbejderbevægelse, fra 2. sal i dette hus til menneskemængden i Lille Kirkstræde - (English . . . Map (db m124216) HM
19Denmark, Hovedstaden (Københavns Kommune), Copenhagen — Ludvig Holberg
havde her sin embedsbolig som professor ved universitetet fra den 21 de iuni 1740 indtil sin dødsdag den 28 de ianuar 1754 - (English translation:) Ludvig Holberg had his office here . . . Map (db m124217) HM
20Denmark, Hovedstaden (Københavns Kommune), Copenhagen — Mindeankeret / The Memorial Anchor
Dette anker er rejst til minde om de mere end 2300 Danske søfolk som mistede livet under Anden Verdenskrig - 1939-1945. This anchor is placed in honour of more than 2300 Danish sailors who lost their lives during World War . . . Map (db m124296) WM
21Denmark, Hovedstaden (Københavns Kommune), Copenhagen — Museumshuset / Museum Building
Bygningen blev opfort i 1871 med Christian Hansen (1803-83) som arkitekt. Formålet var helt frem til 1965 at huse universitetets zoologiske museum. Derefter blev den i nogle år anvendt til undervisning. Bygningen blev restaureret i . . . Map (db m125270) HM
22Denmark, Hovedstaden (Københavns Kommune), Copenhagen — Norske Selskab / The Norwegian Society
I dette hus havde Norske Selskab sine lokaler 1774-1813 Opsat 1992 af Norske Selskab i Oslo i anledning af 250-året for Johan Herman Wessel's fødsel 1742 - (English translation:) The Norwegian Society . . . Map (db m125149) HM
23Denmark, Hovedstaden (Københavns Kommune), Copenhagen — Samvirkende Fagforbund / Cooperative Trade Union
I dette hus havde de Samvirkende Fagforbund (LO) dere første domicil 1898-1900 - (English translation:) In this building the Cooperative Trade Union (LO) had its first home, 1898-1900.Map (db m127650) HM
24Denmark, Hovedstaden (Københavns Kommune), Copenhagen — Tomb of the Unknown Concentration Camp Prisoner1940 - 1945
Panel text: Danish: Den Ukendte Koncentrationslejrfanges Grav English: Tomb of the Unknown Concentration Camp Prisoner German: Grab des unbekannten Gefangenen der . . . Map (db m130107) WM
25Denmark, Hovedstaden (Københavns Kommune), Copenhagen — Universitetsbiblioteket / University LibraryKøbenhavns Universitet / University of Copenhagen
Bygningen blev opført i 1856-1861 med Johan Daniel Herholdt (1818-1902) som arkitekt. Den skulle rumme universitetets bibliotek, som blev grundlagt i 1482. Bygningen blev gennemgribende restaureret i 1996-97 ved kgl. byg-ningsinspektor . . . Map (db m127449) HM
26Denmark, Syddanmark (Nyborg Kommune), Nyborg — 3rd Regiment Operation Safari World War II Memorial
Til minde om kampen i Nyborg den 29 Aug. 1943 Kaptajn ved 20 Batl. C.L. Wesenberg R. af. D. Kornet ved 6 Batl. K.B. Madsen Menig ved 20 Batl. Ivan Jacobsen Orlogsgast N.B. Olsen De gave deres liv for . . . Map (db m127664) WM
27Denmark, Syddanmark (Nyborg Kommune), Nyborg — Nyborg Stjerneskanse / Nyborg's Star Redoubt
Nyborg Stjerneskanse står efter mange års glemsel og forfald igen synlig i det østfynske landskab. Skansen vidner om århundreders behov for at sikre de danske farvande og beskytte tandoverfarten på tværs af det danske rige. Med den nylige . . . Map (db m124134) HM
28Denmark, Syddanmark (Nyborg Kommune), Nyborg — Strandporten / Strand PortOn the path of Nyborg's Past
I forbindelse med anlæggelsen af den nye bydel Nyenstad i 1540erne og byens nye fæstningsverker anlagde man for første gang en større skibsbro i sydlig forlængelse af byen. Indtil da lå Nyborgs havn ved Knudshoved. Fra den nye . . . Map (db m128957) HM
29Denmark, Syddanmark (Odense Kommune), Odense — Ambrosius Stub
Her boede digteren Ambrosius Stub i aarene 1744-1747 - (English translation:) The poet Ambrosius Stub lived here in the years 1744-1747.Map (db m124168) HM
30Denmark, Syddanmark (Odense Kommune), Odense — Grønbenet Gakket Gangart / Washladies, Water Sprites, and Waddlers
Der lå tidligere talrige vaskepladser langs åen, hvor vaskekonerne udforte deres hårde slæb. De stod i vand til knæene ude i åen med vasketojet, der blev anbragt på en stor sten og banket med en flad tærskel (et banketræ). En af . . . Map (db m130385) HM
31Denmark, Syddanmark (Odense Kommune), Odense — Hans Christian Andersen - School
"Her løb jeg om med træskoe paa og gik i fattigskole —" Her var indtil aar 1847 byens fattiggaard og fattigskole - (English translation:) "Here I ran on wooden shoes and went to a school for the poor" Until . . . Map (db m127249) HM
32Denmark, Syddanmark (Odense Kommune), Odense — Hans Christian Andersen at Vestergade 57-59Vintapperstræde
I denne ejendome havde den kentde odenseborger Christian Iversen (1748-1827) bogtrykkeri og redaktion for "Iversen's Fynske Avis". Det var her H.C. Andersen (1805-1875), som 14 årig henvendte sig til redaktør Iversen, for at få ham til . . . Map (db m123989) HM
33Denmark, Syddanmark (Odense Kommune), Odense — Kongemord og Tordenskræpper / Royal Murder and Red Butterbur
Her i H.C. Andersenhaven har du udsigt til både Skt. Knuds Kirke (domkirken), Skt. Knuds Kloster og den lille Klosterhave. Alle bærer de navn efter Knud den Hellige. der var konge af Danmark i år 1080-86. Kong Knud var upopulær, især på . . . Map (db m130370) HM
34Denmark, Syddanmark (Odense Kommune), Odense — Munke Mølle / Monks' Mill
Her mellem Eventyrhaven og Munke Mose lå engang vandmollen Munke Mølle. Den blev anlagt i 1175 af benediktinermunke, som Erik Ejegod (Kong Knuds bror) havde hentet til Odense fra England. Munkene skulle varetage de mange interesser, . . . Map (db m127776) HM
35Denmark, Syddanmark (Odense Kommune), Odense — Nonnebakken / "Nunnery Hill"
Here lay a Viking fortress - One of Denmark's five ring fortresses Odense's Viking fortress, Nonnebakken, is no more, but its location is still just visible where the Oddfellow lodge now stands. Nonnebakken was one of the five ring . . . Map (db m124181) HM
36Denmark, Syddanmark (Odense Kommune), Odense — Nonner på Vikingborgen / Nuns at the Viking Fortress
Vidste du, at der her på Nonnebakken har ligget en af Danmarks markante vikingeborge fra 900-lallet? En ringborg af samme slags som bl.a. Trelleborg ved Slagelse og Aggersborg ved Limfjorden. Byggeriet har været så omfattende, at der . . . Map (db m127669) HM
37Denmark, Syddanmark (Odense Kommune), Odense — Ølbryggeri Og Gelændergaranti / A Beer Brewery and the Guaranteed Railings
Har du prøvet klatrevæggen på Albanibryggeriet? Odenses stolte bryggeri er grundlagt i 1859 af apotekeren Theodor Schiøtz og to forretningsmænd. Med Schiøtz som direktør gennem 30 år voksede øl-evntyret sig stort. Selv H.C. Andersen roste . . . Map (db m130409) HM
38Denmark, Syddanmark (Odense Kommune), Odense — The Oldest Kingdom of the World
Once upon a time - a thousand years ago - there was a king of Denmark named Gorm the Old. All through the years his family has ruled the oldest kingdom of the world, and the present Queen Margareth II is a descendant of the old King Gorm.Map (db m127254) HM
 
 
Paid Advertisements
 
 

Jun. 29, 2022