Marker Logo HMdb.org THE HISTORICAL
MARKER DATABASE
“Bite-Size Bits of Local, National, and Global History”
“Bite-Size Bits of Local, National, and Global History”
 
 

Historical Markers in Sweden

 
"Lejonet" / "The Lion" Marker - Wide View image, Touch for more information
By Andrew Ruppenstein, June 10, 2017
"Lejonet" / "The Lion" Marker - Wide View
Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — 1052 — "Lejonet" / "The Lion"
Vid 1625 års brand skadades på denna tomt flera medeltida hus av vilka ett sedan 1605 inrymde värdshuset "Lejonet". 1636 uppförde assessor Nils Nilsson Stiernflycht detta hus under ledning av murmästaren Hans Ferster. Nuvarande exteriör . . . — Map (db m106892) HM
Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — A Park and Gardens
1838 anlade Svenska Trädgårdsföreningen en park och trädgårdsanläggning på Barnhuskällaretomten. Vid ingången mot Drottninggatan uppfördes två paviljonger och mellan dem ett järnstaket, den södra paviljongen blev cafe, den norra kom att . . . — Map (db m106870) HM
Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — August Blanche
August Blanche Dog i denna byggnad 30 November 1868 [English translation:] August Blanche died in this building, November 30, 1868. — Map (db m105624) HM
Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — August StrindbergBlå Tornet / Blue Tower
Drottninggatan 85 Blå Tornet Författaren August Strindberg (1849-1912) bodde i detta hus mellan 1908 och 1912. På fjärde våningen låg hans bostad som tillsammans med biblioteket på sjätte våningen numera ingår i . . . — Map (db m106798) HM
Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — Carl Jonas Love Almquist
I ett på denna tomt omkr. 1740 uppfört hus föddes år 1793 Carl Jonas Love Almqvist Nuvarande byggnad från 1905 [English translation:] In 1793, at this location in a house built around 1740, Carl Jonas . . . — Map (db m105621) HM
Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — Carl von Linné (Linnaeus)
Carl von Linné 1707 - 1778 bodde här från 1738 till 1739 [English translation:] Carl von Linné (1707 - 1778) lived here from 1738 to 1739. — Map (db m105633) HM
Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — Centralposthuset / The Central Post Office
Centralposthuset invigdes den 27 oktober 1903 och är ett av svensk arkitekturs mästerverk. Det ritades av arkitekt Ferdinand Boberg som låtit sig inspireras av italiensk arkitektur. Det rikt skulpterade partiet ovanför entrén på Vasagatan har byster . . . — Map (db m105876) HM
Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — Centrumhuset / Center Building
Byggnaden uppförd 1931 som affärsoch kontorshus, Arkitekt Cyrillus Johansson. Huset är en tegelbyggnad med pelarstomme av järn. Den svängda fasaden mot Kungsgatan med sin betonade horisontalitet har en stark och personlig karaktär. . . . — Map (db m106814) HM
Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — Dytankhuset / The escape training tank house
Dytankhuset Huset byggdes 1934 för att inrymma marinens nya övningstank för träning i fri uppstigning (räddning ur sjunken ubåt). Efter tio års erfarenhetsinsamling byggdes en tre gånger så hög tank i Karlskrona. Detta hus blev . . . — Map (db m105698) HM
Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — F D Stockholms Högskola / Stockholm University
Stockholms högskola bildades 1878; finansierad av privatä och kommunala medel. Öppna föreläsningar hade börjat året innan. År 1904 fick högskolan examensrätt och kunde 1909 flytta in i en egen byggnad, ritad av arkitekt Victor Bodin. . . . — Map (db m107334) HM
Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — Första Cirkusföreställningen i Sverige / The First Circus in Sweden
Här på Barnhuskällaren gavs den 18 okt. 1787 den första cirkusföreställningen i Sverige. Evenemanget genomfördes av den engelska konstberidarfamiljen JAMES PRICE. De stannade här till den 9 juni 1788 och väckte stort uppseende med den för . . . — Map (db m106887) HM
Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — Gustav II Adolf / King Gustaf II Adolf
Statyn, som föreställer Gustav II Adolf (1594-1632, kung från 1611), är Sveriges första ryttarstaty och har en lång och besvärlig tillkomsthistoria. Riksens ständer (dåtidens riksdag) beställde den redan 1757 av den inflyttade . . . — Map (db m105676) HM
Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — Jenny Nyström
Konstnärinnan Jenny Nyström Stoopendaal (1854-1946) hade under åren 1887-1942 sin ateljé i hemmet på Tegnérgatan 37. Jenny Nyström är en av landets mest uppskattade konstnärer och illustratörer och större delen av hennes ca 10.000 . . . — Map (db m106856) HM
Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — Kammarrättens hus / Administrative Court of Appeal
Numera hyr Högsta förvaltningsdomstolen Kammarrätten hus. Det byggdes för dem 1804-1807 och var ett av landets första renodlade kontorshus. Byggnaden restes på ruinerna av Krusiska palatset. Elsa Krus hade varit hovjungfru hos . . . — Map (db m106893) HM
Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — Konserthuset / The Concert Hall
Konserthuset Uppfördes 1924-26 efter ritningar av Ivar Tengbom och räknas som en höjdpunkt i den svenska 20-talsklassicismen. Flera av 1920-talets främsta konstnärer, bland dem Isaac Grünewald, har bidragit till interiörens . . . — Map (db m106821) HM
Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — Kung Karl XII / King Karl XII
Statyn föreställer Karl XII (1682-1718, kung från 1697) och är skulpterad av Johan Peter Molin (1814-73). Den avtäcktes den 30 november 1868, på 150-årsdagen av Karl XII:s död vid Fredrikshald i Norge. Statyn göts på Kungliga Myntet på . . . — Map (db m105772) HM
Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — Kungliga Operan / Royal Opera House
Operahuset uppfördes 1892- 1898 efter ritningar av arkitekten Axel Anderberg. Byggnaden ersatte Gustav III:s opera på samma tomt, vars fasad hade fått en replik i det motstående palatset. Restaurangen planerades från början, och öppnade . . . — Map (db m106765) HM
Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — LO-Huset / LO Building
Uppfördes 1899 för trävaruhandlaren Gustaf Carlberg. Arkitekt Ferdinand Boberg. Kungl Vetenskapsakademiens nobelkommitteer hade lokaler här till 1909 och Sv Akademiens Nobelinstitut till 1921. Huset förvärvades 1926 av . . . — Map (db m106851) HM
Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — Norrbro
Bron beslutades 1756, men var färdig först 1807 och är Stockholms enda bevarade stenvalvbro. Arkitekt var. C.F. Adelcrantz. Läget mittemot slottet planerades redan på 1600-talet av Jean de la Vallé och Tessin d.y. och innebar att ett . . . — Map (db m106764) HM
Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — Norstedts
Huvudbyggnaden mot vattnet uppfördes 1882-89 för P. A. Norstedt & Söner. Arkitekt var Magnus Isaeus. I anläggningen ingår ett bostadshus från 1772, ritat av Erik Palmstedt, samt en tryckeribyggnad från 1857 av J. F. Åbom. Firman grundades . . . — Map (db m106882) HM
Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — Oxenstiernska Palatset / Oxenstierna Palace
Ätten Oxenstierna ägde sedan gammalt ett område väster om slottet där rikskansler Axel Oxenstierna med hustrun Anna Bååt och barnen bodde i en medeltida byggnad under vistelserna i Stockholm. 1653 uppdrog greve Axel åt arkitekten . . . — Map (db m108488) HM
Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — Riksbron
Först i samband med uppförandet av riksdagshuset och riksbanken kom den länge diskuterade bron till stånd. 1907 byggdes en gångbro av stål med fackverksbalkar, av folkhumorn döpt till "Råttfällan". Dagens smäckra betongbro från 1931 . . . — Map (db m105627) HM
Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — Södra Bankohuset / Southern Bank Building
Detta är sannolikt världens äldsta bankbyggnad. Den byggdes för Riksens Ständers Bank, det som 1866 blev Sveriges Riksbank. Här har funnits bankverksamhet från 1680-1905. Huset är byggt i tre etapper. Den äldsta delen mot . . . — Map (db m106766) HM
Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — Stallbron
Namnet härrör från det kungliga stallet, som låg på Helgeandsholmen. Bron nämns 1288 och ledde snett över Helgeandsholmen med fortsättning till Gustaf Adolfs torg. Broaria över norra och södra strömfåran kallades gemensamt Norrbro. Dess . . . — Map (db m106864) HM
Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — 1047 — Storkyrkans Hus / Cathedral House
Medeltida byggnad, på-och ombyggnad under 1600-talet. Sedan medeltiden boställeshus för Storkykans präster. [English translation:] Medieval building, renovated in the 17th century. Since the Middle Ages, the . . . — Map (db m106933) HM
Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — 1049 — Stuténska Huset / The Stuten Building
Medeltida borgarhus ombyggt vid 1600-talets mitt. Den originella fasaden, som tillkom 1780 efter ritningar av stockholmsmurmästaren J.W. Friese, är avsed att vid anblicken från Slottsbacken korrespondera med Storkyrkans östgavel. . . . — Map (db m106915) HM
Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — Svenska Fotbollförbundet / Swedish Football Association
På den här platsen hölls den 18 december 1904 ett möte där deltagare från hela landet beslöt att bilda Svenska Fotbollförbundet. Upon this site on the 18th of December 1904, a meeting was . . . — Map (db m105768) HM
Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — The Zetterström FountainVasa Museum
Text in Swedish: Zetterström-Fontänen Mustycke som användes för att spola tunnlar under Vasa vid bargningen 1961. Konstructör: Dykarpionjären Arne Zetterstöm (1917-1945) Donatorer: Flygt AB och Marinen . . . — Map (db m56837) HM
Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — Västra Gymnasiehuset / Western High School Building
Här låg "badaregården", en av Stockholms många medeltida badstugor. 1635 donerade drottning Kristinas förmyndarregering denna tomt och granntomten till riksrådet Per Sparre. Tomten var bergig och förblev länge obebyggd. 1 början av . . . — Map (db m107337) HM
Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — Villa Lusthusporten
Djurgården was originally an enclosed royal hunting ground accessed through various gates. During the 17th century, there was a summer house (Lusthus) here, giving the nearby gate its name (Lusthusporten). In the 19th century, Djurgården . . . — Map (db m106935) HM
Sweden, Södermanland Province (Stockholm County), Stockholm — Warodellska Huset / The Warodell House
Huset, uppfördes 1854 för handlanden Lars Johan Warodell efter ritningar av arkitekt Fredrik Wilh. Scholander. Biografen Skandia är en tillbyggnad från 1920-24 ritad av arkitekt Ragnar Hjorth. Biograf-inredningen är utförd av arkitekt . . . — Map (db m106799) HM

31 markers matched your search criteria.
Paid Advertisement